Novi program povećanja energijske efikasnosti stambenog sektora

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada TK je danas dala podršku realizaciji projekta kantonalni  „Zeleni plan“, a u skladu sa Sporazumom zaključenim između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i UNDP-a.

Na osnovu Sporazuma UNDP  je  pripremio  Operativni priručnik za  finansijski  mehanizam/model  sufinansiranja  mjera  povećanja energijske efikasnosti stambenog sektora Tuzlanskog Kantona. Radi se  o finansijskom mehanizmu sufinansiranja mjera povećanja energijske efikasnosti stambenog sektora.

Cilj je smanjenje troškova za energiju optimiziranjem potrošnje energije, čime se osigurava otplata investicije implementacije mjera energijske efikasnosti kroz ostvarene uštede, ali i povećan komfor boravka u stambenom objektu, kao i smanjenje zagađenja na mikro-lokalitetu. Cilj predmetnog finansijskog mehanizma/Modela jeste da se stanovništvu TK pruži podrška sufinansiranjem mjera povećanja energijske efikasnosti predodređenih energijskih karakteristika energijski efikasnih materijala, opreme i tehnologija (sa većim energijskim karakteristikama), što će rezultirati većim uštedama energije, troškovima za energiju te i boljoj zaštiti okoliša. Sporazumom je predviđeno sufinansiranje Projekta sa oko 250.000,00 USD koje će obezbijediti UNDP i 370.000,00 USD što će osigurati Kantonalna vlada i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice.

U vezi sa naprijed navedenim Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 452.000,00 KM, čime je osigurala sredstva za realizaciju planiranog programa.