15.5 C
Tuzla
18.05.2024.

Novih 4 miliona KM za realizaciju ekoloških projekata

Vlada je danas dala saglasnost na izmjene Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2020.godinu, čime je iznos sredstava planiran za realizaciju ekoloških projekata povećan za 3.371.000,00 KM. Sa ovim povećanjem ukupna vrijednost ovogodišnjeg programa iznosi 7.892.300,00 KM.

Shodno današnjim izmjenama Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je planiralo sredstva za uličnu energijski efikasnu rasvjetu, vanjsko uređenje spomen parka u Gradačcu, izradu tehničke dokumentacije za provođenje mjera energetske efikasnosti na javnim objektima i dr.. Dodatni jedan milion KM je planiran za subvencioniranje mjera smanjenja aerozagađenja. Nakon uspješno okončanog prvog kruga subvencija, odnosno subvencioniranja nabavke kotlova na pelet za 320 aplikanta, za što je bilo osigurano 500.000,00 KM, danas osigurani dodatni milion KM bit će raspoređen tako da će 600.000,00 KM biti namijenjeno za subvencije malim i srednjim preduzećima, a 400.000,00 KM za subvencije fizičkim licima.

Također ovim izmjenama su alocirana i sredstva u iznosu od 1 milion KM za finansiranje zajedničkog projekta Vlade TK i UNDP-a, a u vezi programa energetske obnove javnih objekata u TK. Za finansiranje projekata gradova i općina prema Kantonalnom planu zaštite okoliša TK 2015-2020 je planirano 600.000,00 KM, a za sufinansiranje projekta Energetske obnove škola u sklopu projekta EU/IPA INTERREG je osigurano 280.000,00 KM. Za sistem praćenja kvalitete zraka predviđeno je 107.000,00 KM.

Vezane vijesti

TUZLA