O smjeni predsjednika i zamjenika Skupštine TK odlučivat će Ustavni sud FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

18 poslanika u Skupštini TK glasalo je za smjenu aktuelnog rukovodstva Skupštine TK dok je 17 bilo protiv.

Međutim, prije samog glasanja za smjenu potegnuto je pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Naime, predsjedavajući Žarko Vujović i Boris Krešić smatraju da prva tačka dnevnog reda povređuje vitalni nacionalni interes. Potom su klubovi Hrvata i Srba glasali, ali je i u jednom i u drugom klubu bilo neriješeno. Nakon toga poslanici u Skupštini izjašnjavali su se o smjeni predsjedavajućeg i njegovih zamjenika odnosno o prvoj tački dnevnog reda, te je izglasana smjena sa 18 glasova za. No, obzirom na rezultate glasova u klubovima Srba i Hrvata o povredi vitalnog nacionalnog interesa  ovo pitanje će razmotriti i odluku donijeti Ustavni sud FBiH.