30.5 C
Tuzla
23.07.2024.

Objavljen Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone ”Kreka Sjever” u Tuzli

Na prijedlog gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića, Gradsko vijeće Grada Tuzle je, na sjednici održanoj 30. aprila 2021. godine, donijelo Odluku o opterećenju zemljišta  s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije, slijedom kojeg je Služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove raspisala Javni oglas o opterećenju zemljišta  s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet Javnog oglasa je osnivanje prava građenja  na šest nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli, definisanih Odlukom o provođenju Regulacionog plana poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 10/14 i 4/21)

Uslov za ostvarivanje prava građenja na nekretninama je da se na istim grade poslovni objekti poslovno – privredne  djelatnosti prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10.). Pored uslova građenja objekata poslovno – privredne djelatnosti, uslov za ostvarivanje prava građenja na predmetnim nekretninama je i broj zaposlenih, na način da na 100 m2 bruto površine građevinske parcele na kojoj je planirana izgradnja poslovnog objekta bude otvoreno najmanje jedno radno mjesto.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva domaća i strana registrovana fizička i pravna lica, kao i više takvih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji. Učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije, mogu podnijeti više prijava za više nekretnina, ali pravo građenja mogu ostvariti samo na jednoj nekretnini. Izuzetno, učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije mogu ostvariti pravo na dvije nekretnine ukoliko se radi o spajanju susjednih nekretnina, jer to zahtijeva proizvodno – prerađivački proces. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije, dužni su uplatiti kaparu u iznosu od 500,00 KM za svaku nekretninu za koju se prijavljuju.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje – licitaciju je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja odnosno do 27.05.2021. godine. Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj Sali u zgradi gradske uprave Grada Tuzle (prizemlje) dana 03.06.2021.godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati.

Ponuđači mogu svakim radnim danom u periodu od 8 do 12 sati u ul. ZAVNOBiH-a broj 11, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla u kancelariji broj 301 (broj telefona 035/307-454) izvršiti uvid u Rješenja o načelnim urbanističkim saglasnostima, dok u prostorijama Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 120 (broj telefona 035/307-438) izvršiti uvid u podatke o nekretninama koje su predmet licitacije, a razgledanje predmetnih parcela zainteresovani mogu izvršiti na terenu u periodu od 26.-28. 05.2021. godine u periodu od 11,00 – 14,00 sati u prisustvu službenog lica dok u kancelariji broj 22 (broj telefona 035/307-424) mogu dogovoriti sa službenim licem i naknadni izlazak na teren u cilju razgledanja nekretnina najkasnije do isteka javnog nadmetanja – licitacije.

Tekst javnog oglasa može se pronaći  na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzle (https://tuzla.sourcecode.ba/wp-content/uploads/2021/04/JAVNI-OGLAS-Pravo-gradjenja-Kreka-Sjever.pdf) i u dnevnom listu “Oslobođenje”,  izdanje od 12.05.2021. godine.

Vezane vijesti

TUZLA