18.9 C
Tuzla
17.06.2024.

Objavljen Javni oglas za subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02/04-A-4236-2023  od 09.03.2023.godine, Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavljuje

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos subvencije ne može preći iznos od 3.000,00 KM

Kompletan tekst javnog oglasa kao i pripadajući obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Vezane vijesti

TUZLA