10 C
Tuzla
30.05.2024.

Objavljen Poziv za iskazivanje interesa privatnog sektora za učešće u pilot programu podrške razvoju cirkularnih poslovnih praksi

UNDP poziva sve zainteresovane kompanije iz Bosne i Hercegovine da istraže objavljeni Poziv za iskazivanje interesa za učešće u pilot programu koji ima za cilj podržati privatni sektor da iskoristi krizu kao priliku i preispita neke linearne poslovne prakse i usmjeri ih prema održivijim i zelenijim poslovnim modelima.

Ovim pozivom za iskazivanje interesa UNDP želi identificirati i podržati predstavnike privatnog sektora pogođene ekonomskim padom zbog COVID-a u Bosni i Hercegovini kako bi se oporavili pametnije i bolje kroz:

  • a.    Izradu dugoročne mape puta ka cirkularnim i zelenim pristupima za njihovo poslovanje,

i

  • b.    Konkretne i brze pilot-intervencije usmjerene ka cirkularnosti poslovanja, kako bi se podržala održivost napora za oporavak ekonomije.

Ovu intervenciju je podržao UNDP-ov Mehanizam za brzo reagiranje, koji je dio UNDP-ovog Okvira za odgovor i oporavak od COVID-19, i koji se fokusira na inovativne pristupe za podršku ekonomiji i zadržavanje radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Uvođenje cirkularnih i regenerativnih poslovnih modela podrazumijeva da se minimizira ne samo utjecaj na okoliš, već i da su ekonomski i socijalni utjecaj pozitivni, što vodi ka održivom rastu i proširenim poslovnim mogućnostima, čak i u vrijeme krize.

Kako aplicirati?

Sve informacije o ovom Pozivu uključujući metodološki pristup i kriterije za izbor kompanija dostupne su u Smjernicama za aplikante.

On-line aplikacionom formularu možete pristupiti ovdje.

Rok za podnošenje online aplikacija je 15.08.2020. godine u ponoć. Aplikacije koje budu podnešene nakon ovog roka neće biti uzimanje u razmatranje.

U slučaju poteškoća u vezi procesa apliciranja, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

Vezane vijesti

TUZLA