17.8 C
Tuzla
26.02.2024.

Objavljen Priručnik za rad sa djecom i porodicama djece sa poteškoćama u razvoju

Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla predstavio je Priručnik za rad sa djecom i porodicama djece sa poteškoćama u razvoju. Priručnik je nastao iz potrebe da roditelje, nastavnike i stručne saradnike koji rade s djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju upoznaju sa tretmanom i metodama rada sa porodicama, njihovim pravima ali i obavezama.

“Ono čega smo bili svjesni na početku  je da roditelji djece sa poteškoćama u razvoju i sami imaju određenih poteškoća te im je bila potrebna pomoć u zastupanju pred nadležnim ustanovama u kojima su ostvarivali prava a s druge strane imali smo roditelje koji su u mogućnosti da se sami bore za sebe međutim nisu imali informaciju koja su to prava koja djeca ostvaruju.”, navodi Vanesa Malkić iz Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju.

Iako su prava djece sa poteškoćama u razvoju zagarantovana međunarodnim i domaćim pozitivno pravnim normama, upravo nedovoljna informisanost otežava uslove  za odrastanje i obrazovanje djece sa ovakvim poteškoćama. Rad s njima zahtijeva i veliku odgovornost i posvećenost.

“Rad sa djecom sa teškoćama u razvoju bilo da pohađaju redovnu ili specijaliziranu ustanovu zahtijeva jedan specifičan pristup. Zahtijeva jako puno znanja, empatičnosti. Sposobnost komuniciranja, timskog rada te upravljanja jednim inkluzivnim razredom kako supostaviti jednu pozitivnu inkluzivnu klimu.”, ističe jedna od autora, Selma Hodžić.

U radu sa djecom važno je izvršiti kvalitetnu procjenu djeteta sa poteškoćama u razvoju, njegovih potreba i prepoznavanja njegovih potencijala. Osim stručnog pristupa, neophodna je i bolja podrška okoline.

“Mora postojati timski rad, moramo poznavati resurse koje imamo na terenu, u našoj lokalnoj zajenici kako bismo pružili kompletnu podršku jer dijete sa poteškoćama u razvoju ne zahtijeva samo edukaciju i rehabilitaciju. Oni trebaju mnogo više.”, dodaje Hodžić.

Priručnik je naišao na pozitivne kritike univerzitetske zajednice u Tuzli i  bit će od koristi svima koji se neposredno ili posredno bave radom sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Izradu priručnika podržala je Misija OSCE-a u BiH kao i Federalno ministarstvo obrazovanja.

Vezane vijesti

TUZLA