1.7 C
Tuzla
06.12.2023.

Objavljene konačne liste kandidata za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Komisija za provođenje postupaka po javnim pozivima za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Tuzle, broj: 02/04-A-3448-2019 od 06.03.2020. godine, nakon provođenja postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini, objavljenom dana 11.09.2020. godine, u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/20 i 6/20), objavljuje sljedeće rang liste:

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOMPAKTNIH TOPLINSKIH PODSTANICA – KTP“

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET“

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU OBJAVLJENOM DANA 11.09.2020. GODINE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE ILI MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE

LISTA NEBLAGOVREMENIH, NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA

Vezane vijesti

TUZLA