10.5 C
Tuzla
15.06.2024.

Od 29 javnih česmi u TK na 21 kvalitet vode nije zadovoljavajući

U augustu je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona analizirao uzorke vode sa javnih česmi na 29 lokacija u našem kantonu. Uzeti su uzorci na području Tuzle sa devet javnih česmi, Živinica i Lukavaca sa tri, Banovića, Gradačaca, Srebrenika i Gračanice sa dvije, te sa po jedne javne česme u Teočaku, Čeliću, Doboj Istoku, Kladanju, Kalesiji i Sapni.

“Što se tiče rezultata, kvalitet vode ne zadovoljava pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće na 21 javnoj česmi, pri čemu je bakteriološki neispravno 72% uzoraka, a fizičko-hemijski 10%” – istakla je dr.med.sci. Selma Azabagić, rukovodilac Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju.

Ovako visok procenat neispravnosti u pogledu mikrobiololoških kriterija govore u prilog da se ne poklanja pažnja sanaciji i dezinfekciji ovakvih vodnih objekata, istakla je Azabagić. Rezultati pokazuju prisustvo bakterija, mikrobiološke neispravnosti, što ukazuje na visok rizik korištenja ovakvih voda za piće.

Zdravstveno ispravne česme su JČ Sumporna voda Miladije Tuzla, JČ Kotornica Živinice, JČ Šerići – Živinice, Kukuruzi- Gradačac, Barutni – Lukavac, Petrak – Lukavac, Avdina i Ajšina voda – Luka Srebrenik, Tursun Stjepan polje – Gračanica” – kazala je Azabagić.

Što se tiče zdravstveno neispravnih voda, u analizi je potvrđen 21 neispravan uzorak sa javnih česama. Zdravstveno neispravne vode na području našeg kantona su na području Tuzle: Javna česma – Par Selo, Hum – Miladije, Slavinovići, Lipa – Mosnik, Dokanj, Ječmište, Lipa-Mihatovići, Jurišićka – Lipnica, nadalje neispravne vode su Kapavac – Čelić, Majdan – Modrac Lukavac, Terzikuša – Teočak, Marinuša – Sapna, Djedovača – Dubarave, Tito i Alija, Bilkina voda – Banovići, Vida 2 – Gradačac, Cerić Orahovica – Gračanica, Bukovik – Srebrenik, Avdičkuška – Klokotnica, Masle – Vukovije, Ahmina voda – Kladanj.

Bitno je napomenuti da zdravstvena ispravnost vode na javnim česmama može biti veoma promjenjiva jer se voda na njima zahvata i koristi u sirovom stanju odnosno bez prethodnog pročišćavanja i dezinfekcije. Nije preporučljivo da se ta voda koristi kao osnovni izvor vode za piće.

Vezane vijesti

TUZLA