Vlada Republike Srbije saopćila je da od utorka 3. maja, prestaju da važe sve mjere kontrole i ograničenja za ulazak osoba u Republiku Srbiju, u vezi sa zaraznom bolešću Covid-19, kako za strane tako i za domaće državljane.