7.8 C
Tuzla
18.04.2024.

Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva uskoro pred Vijećem ministara

Ministar vanjsketrgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac uputiće Vijeću ministara zahtjev za razmatranje nove odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, kojom se omogućava upotreba najkvalitetnijih goriva evropskih standarda u BiH.

Odluka će biti upućena u proceduru nakon što nadležne institucije dostave potrebna mišljenja Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeće ministara, saopšteno je iz ovog ministarstva.

U saopštenju se navodi da je važeća odluka zastarjela i prevaziđena u pogledu EU standarda koji se odnose na kvalitet goriva i ekološke zahtjeve, pri čemu se primjenjuje standard iz 2002. godine.

“Naša obaveza je da usvojimo novu odluku i primjenjujemo evropski standard iz 2018. godine. Primjenom novih standarda smanjićemo zagađenje vazduha i zaštititi prirodnu sredinu. To znači kvalitetniji vazduh i zdraviji život za sve nas. Nedopustivo je da prethodna struktura u Ministarstvu nije radila ništa po ovom pitanju i da se cijeli proces godinama odugovlačio”, istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, usvajanje nove odluke doprinijeće usklađivanju zahtjeva i preuzetih obaveza prema ugovoru o uspostavljanju Energetske zajednice, te uklanjanju sankcija u toj oblasti.

“Jedan od razloga za uvođenje sankcija je kršenje direktive o sumporu i gorivima. Donošenjem nove odluke, uklonićemo sankcije Energetske zajednice, budući da ćemo regulisati pitanje smanjenja emisije sumpor-dioksida, supstance štetne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, a koja je rezultat sagorijevanja teških loživih ulja i plinskih ulja”, naglasio je Košarac.

On je napomenuo da je nova odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva ključna za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i završetak bilateralnih pregovora sa Ruskom Federacijom u procesu pregovora za pristupanje.

Košarac je rekao da je obaveza nadležnih institucija da, kroz stalno praćenje tehnološkog napretka u proizvodnji tečnih naftnih goriva, rade na konstantnom podizanju kvaliteta naftnih goriva koja se plasiraju na tržište.

“Primjenom ove odluke, uredićemo tržište naftnih derivata, što će doprinijeti povećanju prihoda u budžet, a njeno usvajanje značajno je i sa aspekta stvaranja jednakih uslova na tržištu”, poručio je Košarac.

Vezane vijesti

TUZLA