16.7 C
Tuzla
03.03.2024.

Održan radni sastanak OSCE-a i kantonalnog ministra za rad

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Džidić Esad je danas Ministarstva održao sastanak sa predstavnicima kancelarije OSCE-a u Tuzli. Ovom prilikom razgovaralo se o modelima podrške socijalno najugroženijim osobama u Tuzlanskom kantonu.

U tom smislu razgovarano je o podršci UG Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona, te je zaključeno da je nedavno Ministarstvo uz saglasnost Vlade donijelo tri programa za koje je moguće podnijeti zahtjev za realizaciju različitih projekata kojima je cilj pomoć socijalno najugroženijim osobama u Tuzlanskom kantonu i marginaliziranim grupama, te da Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona podnese zahtjev sa projektima koji bi bili podržani kroz navedene programe.

Takođe je razgovarano i o mogućnostima da se u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, djeci sa posebnim potrebama omogući obavljanje stomatoloških usluga u ordinacijama na području Tuzlanskog kantona koje bi bile osigurane stalno i kroz duži vremenski period bez prekida, a ne kao do sada na godišnjem nivou sa prekidima, zavisno od provođenja postupka tendera i raspoloživih sredstava.

Tema razgovora bile su i aktivnosti koje bi u narednom period trebalo poduzeti u vezi sa osnivanjem Radnog centra u okviru JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, zatim o radu Komisije za procjenu sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima s posebnim potrebama pri Centru za socijalni rad Lukavac, problemu određivanja staratelju za maloljetna lica u pokretu bez pratnje i realizaciji, od strane Vlade Tuzlanskog kantona usvojenog Akcionog plana za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2020 – 2023. godina.

U ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak sastanku je prisustvovao i sekretar Ministarstva Iljkić Anto, dok su sastanku ispred kancelarije OSCE-a u Tuzli prisustvovali šef kancelarije OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić i Samir Arnaut.

Vezane vijesti

TUZLA