6 C
Tuzla
25.09.2022.

Održan sastanak o primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom na području TK

U okviru realizacije UNICEF projekta “Pravda za svako dijete”, u ponedjeljak je u prostorijama MUP-a TKodržan sastanak predstavnika Biroa za ljudska prava Tuzla sa predstavnicima Odsjeka za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici/SKP/Uprave policije MUP-a TK-a.

Na sastanku je razgovarano o primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, trenutnoj praksi i izazovima u primjeni alternativnih mjera, s akcentom na primjenu policijskog upozorenja, kao i na provođenje  preventivnih programa za prevenciju maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu.

Ovom prilikom, predstavnicima Odsjeka za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici uručeni su edukativni materijali izrađeni u sklopu navedenog projekta koji sadrže informacije za roditelje o svrsi i principima izricanja i provođenja Policijskog upozorenja, i isti će biti raspoređeni policijskim upravama odnosno policijskim stanicama radi dalje distribucije na terenu.

POSLJEDNJE DODANO