25 C
Tuzla
04.06.2023.

Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle: Evo koje odluke su donesene

Danas je putem informaciono-komunikacionih sistema (ZOOM aplikacije), održana redovna sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, na kojoj je razmatrano devet tačaka dnevnog reda, sa materijalima iz više različitih oblasti, koji su upućeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je nacrt Zoning plana privredne zone „Poljana zapad“ u Tuzli sa Odlukom o provođenju navedenog Zoning plana. Kolegij gradonačelnika Tuzle prihvatio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, kao i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izmještanju trase dalekovoda na lokaciji, gdje je planirana gradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla. Osim navedenog, utvrđen je i upućen ka Gradskom vijeću Tuzla tekst mišljenja u postupku donošenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šićki Brod-Đurđevik, dionica i podionica 2, od km 5 + 400,00 do km 11+250,00 (obilaznica Živinice) na području gradova Tuzle i Živinica. Prihvaćeno je i upućeno ka Gradskom vijeću Tuzla više odluka o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija. Pripremljeno je i prihvaćeno mišljenje na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave, povodom kojeg će se voditi javna rasprava na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.

Stručna služba za poslove gradonačelnika

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!