6 C
Tuzla
14.04.2024.

Općina Kalesija dodjeljuje stipendije redovnim studentima

Općina Kalesija raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja ove općine u akademskoj 2020/2021. godini.

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2021. godinu, Općinski načelnik raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za 39 redovna studenta I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2020/2021. godini u iznosu od 1.000,00 KM, koji će se isplaćivati u 10 jednakih mjesečnih rata tokom 2021. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da imaju prebivalište na području općine Kalesija
– da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH
– da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu godinu studija
– da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedeće dokumentacije:

1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca)
2. Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od 3 mjeseca)
3. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine/semestra,
4. Izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organ, da kandidat ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ne starija od tri mjeseca)
5. Uvjerenje o položenim ispitima i prosječnom ocjenom u prethodnoj godini studija,
6. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija)
7. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ne starija od 3 mjeseca)
8. Dokazi o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva: uvjerenje o neto plaći zaposlenika isplaćene u zadnja tri mjeseca ili posljednje tri platne liste potpisane i ovjerene od strane poslodavca, penzijski ček za zadnji isplaćeni mjesec, uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom prihodu (završni račun za proteklu godinu), odnosno plaćenom porezu za druge djelatnosti ili dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje biroa za zapošljavanje ili Uvjerenje Porezne uprave da se ne vodi u evidenciji osiguranih lica) ili za korisnika stalne novčane pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija- (sva nabrojana dokumentacija ne starija od tri mjeseca)
9. Za članove domaćinstva koji se školuju -potvrda o školovanju
10. Dokaz o branilačkom statusu i invaliditetu:
– Studenti iz porodica šehida i poginulih boraca – Posljednje važeće Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)
– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac invalid – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa ili Uvjerenje nadležne službe (ne starije od 3 mjeseca)
– Studenti kao članovi porodičnog domaćinstva čiji je nosilac nezaposleni
demobilisani borac – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH (ne starije od 3 mjeseca)

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, imovinski cenzus i branilački status (čl. 12, 13 i 14. Pravilnika).

Studentima sa prosječnom ocjenom 9,00 i više iz prethodne godine studija, stipendija se dodjeljuje bez bodovanja u skladu sa čl.11.Pravilnika.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli općine, na web stranici Općine i dnevnim novinama “Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na lično ili putem pošte na adresu: OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za komisiju za rješavanje prijava na konkurs za dodjelu stipendija”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Vezane vijesti

TUZLA