23.9 C
Tuzla
15.04.2024.

Općina Kalesija: Prestaju važiti odobrenja za postavljanje predmeta i uređaja za reklamiranje i oglašavanje zbog neplaćanja naknada

Općina Kalesija je obavijestila da prestaju važiti odobrenja za postavljanje predmeta i uređaja za reklamiranje i oglašavanje zbog neplaćanja naknada ili neurednog plaćanja koja su utvrđena Odlukom o komunalnim taksama.

Pozivamo sve korisnike predmeta i uređaja za reklamiranje i oglašavanje, a koji su postavljeni na javnom dobru u vlasništvu Općine Kalesija, da u roku od 10 dana od dana oglašavanja, Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu dostave dokaze o ispunjavanju obaveza koje su utvrđene Odlukom o komunalnom redu i Odlukom o komunalnim taksama.

Ukoliko u datom roku, korisnici predmeta i uređaja za reklamiranje i oglašavanje ne regulišu svoje obaveze, biti će uklonjeni od nadležnog općinskog organa, saopćili su iz Općine Kalesije. 

Vezane vijesti

TUZLA