Općinski sud u Tuzli: Javni oglas za prijem sedam pripravnika – volontera

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Općinski sud u Tuzli objavio je Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u Općinskom sudu u Tuzli za prijem 7 (sedam) diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera za potrebe Općinskog suda u Tuzli, na period do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i poseban uslov i to: – da je diplomirani pravnik, Visoke stručne spreme – VII stepen ili da ima visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova.

Kompletan tekst oglasa pogledajte OVDJE.