14 C
Tuzla
28.05.2024.

Plaćanje u eurima u BiH: Potrebno ispuniti veliki broj uslova i kriterija definisanih aktima EU

Za pridruživanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima (Single European Payment Area – SEPA) neophodno je ispuniti veliki broj uslova i kriterija koji su definisani aktima Evropske unije, naveli su za Fenu iz Centralne banke BiH (CBBiH).

CBBiH aktivno radi na analizi i pripremi potrebne infrastrukture za povezivanje sa platnim infrastrukturama SEPA područja, što će biti moguće nakon ispunjavanja SEPA legislativnih uslova.

U tom smislu, CBBiH je pokrenula mehanizam koordinacije u kojem učestvuju entitetska ministarstva finansija, entitetske agencije za bankarstvo, Udruženje banaka BiH, a sve u cilju pridruživanja Bosne i Hercegovine SEPA-i.

Tim aktivnostima, kako dodaju iz CBBiH, snažnu podršku pruža Svjetska banka, u sklopu projekta modernizacije platnih sistema zemalja zapadnog Balkana, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Evropska komisija u BiH.

– Uvažavajući značaj koordinatora aktivnosti za SEPA priključenje, te željenog postizanja interoperabilnosti platnih infrarstruktura u BiH sa platnim infratrsukturama u EU za plaćanje u eurima, Centralna banka BiH pored koordiniranja aktivnosti sa institucijama, vrši i periodične edukacije kako za institucije, tako i za privatni sektor, a sve u cilju upoznavanja sa zahtjevima i potencijalnim izazovima, ali i koristima od transponovanja potrebne legislative koja je uslov za priključenje SEPA području – naveli su iz CBBiH.

Ulazak Bosne i Hercegovine u SEPA za korisnike platnih usluga podrazumijeva jednakost uslova kako u domaćem tako i u prekograničnom platnom prometu sa zemljama koje su dio tog aranžmana. Jedan od ključnih benefita je značajno smanjenje naknada za dolazne i odlazne transfere, što predstavlja direktnu uštedu za korisnike.

– Prema procjenama Svjetske banke, zemlje zapadnog Balkana koje nisu članice SEPA-e, plaćaju šest puta veće naknade za prekogranična plaćanja u odnosu na zemlje unutar SEPA-e. To stavlja Bosnu i Hercegovinu u nepovoljan položaj koji se može korigovati pristupanjem SEPA-i – istakli su iz CBBiH.

Također, i samo upravljanje plaćanjima će biti jednostavnije, s obzirom na to da sva plaćanja imaju jednak format. Unapređenje platnih sistema u Bosni i Hercegovini, te uvođenje inovativnih sistema za plaćanja kao što je instant plaćanje uz postizanje interoperabilnosti sa platnim infrastrukturama EU u značajnoj mjeri mogu pospješiti tržište, te pored povoljnijih uslova plaćanja donijeti i inovacije u polju platnih usluga. To znači da će se korisnicima moći nuditi inovativne usluge bez obzira na nacionalne granice.

Iz CBBiH su dodali da SEPA aranžman trenutno obuhvata 36 zemalja, te da se više od 80 posto uvozno-izvoznih transakcija Bosne i Hercegovine realizuje sa tim zemljama, što artikuliše moguće transakcione uštede za privredu, a implicitno i za građane Bosne i Hercegovine. Također, dodatno stvaranje veza sa dijasporom, koja generiše oko 10 posto BDP-a Bosne i Hercegovine, kroz omogućavanje povoljnijeg transfera doznaka koje dijspora šalje i koji imaju značajan utjecaj i udio u BDP Bosne i Herecgovine egzaktan su benefit potencijalnog pridruživanja Bosne i Hercegovine SEPA području.

SEPA pokriva više od 510 miliona ljudi i omogućava realizaciju 90 milijardi elektronskih transakcija godišnje, uključujući više od 8.000 različitih finansijskih institucija i 25 miliona poslovnih subjekata. Ta ogromna mreža nudi znatne prednosti ne samo pravnim, već i fizičkim licima, unapređujući tržište i pružajući inovacije u polju platnih usluga.

– Značaj ulaska u SEPA leži i u harmonizaciji s EU regulativom, što Bosni i Hercegovini otvara vrata za pozitivne promjene u privlačenju stranih investicija, koje su u značajnoj mjeri trenutno iz zemalja SEPA područja, i stimulaciju domaćeg tržišta kapitala. Osim ekonomskih prednosti, ulazak u SEPA može značajno uticati na povećanje digitalnih plaćanja i smanjenje upotrebe neformalnih kanala plaćanja, čime se doprinosi ekonomskom razvoju i bližoj integraciji s evropskim tržištem – naveli su za Fenu iz CBBiH.

RTV Slon/Fena

Vezane vijesti

TUZLA