31 C
Tuzla
16.08.2022.

Podrška konkurentnosti i održivosti malih i srednjih poduzeća na području BiH

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o dosadašnjim aktivnostima u vezi s učešćem Bosne i Hercegovine u Programu Evropske unije (EU) za jedinstveno tržište (Single Market Programme).

Utvrđeno je postojanje interesa Bosne i Hercegovine da učestvuje u Stupu 2 Programa – Konkurentnost i održivost malih i srednjih poduzeća za period 2022. – 2027. godina, koji je nastavak ranijeg (COSME) programa EU u kojem je  učestvovala BiH.

S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, kao nosilac aktivnosti, a u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije kao koordinatorom za programe pomoći Evropske unije, provede aktivnosti potrebne za zaključivanje Sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Evropske unije za jedinstveno tržište u dijelu Programa Stup 2 – Konkurentnost i održivost malih i srednjih poduzeća.

Bosna i Hercegovina će pokrenuti proceduru za učestvovanje u Stupu 1 Programa – Povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta, Stupu 4 Programa – Unapređenje interesa potrošača i osiguranje visoke zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, te Stupu 5 Programa – Visok nivo zdravlja i sigurnosti za ljude, životinje i biljke u lancu ishrane ukoliko Vijeće ministara BiH, na osnovu inicijative nadležnih institucija, utvrdi da i dalje postoji interes za učešće Bosne i Hercegovine u ovim stupovima Programa od 2023. godine.

Vijeće Evropske unije i Evropski parlament u aprilu 2021. godine usvojili su Program Evropske unije za jedinstveno tržište za period 2021. – 2027. godine, ukupno vrijedan više od 4,2 milijarde eura.

POSLJEDNJE DODANO