4 C
Tuzla
25.02.2024.

Podrška premijera Novalića i ministra Džindića programu restrukturiranja rudnika Koncerna

Federalni premijer Fadil Novalić i ministar energije, rudastva i industrije u Vladi FBiH Nermin Džindić, boravili su u radnoj posjeti JP Elektroprivreda BiH. Program restrukturiranja elektronergetskog sektora u FBiH, s akcetom na njegovu implementaciju u Koncernu EPBiH, posebno rudnicima uglja, bile su teme razgovora sa Admirom Andelijom, generalnim direktorom i Senadom Sarajlićem, pomoćnikom generalnog direktora za zavisna i povezana društva.

Premijeru i ministru prezentovane su realizovane aktivnosti iz programa (plana) restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH, a koje se odnose na odluke Skupštine JP Elektroprivreda BiH o izmjenama statuta zavisnih društava-rudnika uglja. Izmjenama statuta, u rudnicima uglja izvršene su značajne promjene korporativnog upravljanja, kao rezultat opredjeljenja za ukidanje nadzornih odbora i raspoređivanje njihovih dosadašnjih ovlaštenja na skupštine zavisnih društava, na odgovarajući način na Vladajuće društvo (JP Elektroprivreda BiH) Koncerna EPBiH ili na direktore zavisnih društava uz saglasnost Vladajućeg društva. Odredbama usvojenih statuta jedini član Uprave zavisnog društva rudnika uglja je direktor, uz proširenje nadležnosti.

Elektroprivreda BiH, kao Vladajuće društvo, uvela je i prokuriste putem kojih će vršiti neposredno nadgledanje i moći uticati na uspješnost rada i poslovanja rudnika, što predstavlja značajnu promjenu odnosa u Koncernu EPBiH. Statutima je utvrđeno da direktori rudnika organizaciju i vođenje poslova vrše sa prokuristima.

Federalnom premijeru i resornom ministru predstavljene su i aktivnosti koje se vode u smjeru izmjena organizacionih šema za sve rudnike, kao jednog među osnovnim uzročnicima neefikasnosti u dosadašnjem radu.

Uz podršku aktivnostima koje su realizovane, premijer Novalić i ministar Džindić iskazali su ličnu i spremnost Vlade FBiH za pružanje svake vrste pomoći u daljoj implementaciji restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH.

Tokom sastanka razgovarano je i o ključnim promjenama i obavezama iz Programa restrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH koje se odnose na razdvajanje i nezavisnost djelatnosti distribucije,  te računovodstveno razdvajanje snabdijevanja na regulirano i tržišno.

Vezane vijesti

TUZLA