15 C
Tuzla
20.05.2024.

Poslanici Parlamenta FBiH danas o epidemiološkoj situaciji

Na redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH danas će biti predstavljena Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID-19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Također, poslanici bi se po hitnoj proceduri trebali izjasniti o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a po skraćenom postupku o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH i izmjeni Zakona o matičnim knjigama.

Na sjednici će se razmatrati ovogodišnji programi rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Vlade FBiH, prošlogodišnji izvještaj o radu Vlade FBiH i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i Godišnji plan zaduživanja za ovu godinu i Strategija upravljanja dugom za period 2021.-2023. godine.

Na predloženi dnevni red uvrštena je i Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2021. godinu, a glasat će se i o davanju saglasnosti na rebalans prošlogodišnjeg finansijskog plana i ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH.

Bit će podneseni i izvještaji o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. i 2020. godinu sa preporukom ombudsmena za ljudska prava BiH.

Vezane vijesti

TUZLA