7.8 C
Tuzla
19.04.2024.

Poslanici PFBiH u srijedu raspravljaju kako unaprijediti materijalni status osoba sa invaliditetom

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH će na sjednici, zakazanoj za 15. mart, razmatrati Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom, koji je potrebno donijeti kako bi se unaprijedio materijalni status osoba sa invaliditetom s najtežim oblicima oštećenja.

– Zakon predviđa istu osnovicu i isti način obračuna visine naknada za osobe sa invaliditetom od 90 posto i 100 posto oštećenja organizma, koje objektivno zbog težine invaliditeta ne mogu biti konkurentna radna snaga na otvorenome tržištu rada i osigurati sebi adekvatnu zaradu. Obaveza je svake države potpisnice UN Konvencije o pravima OSI da što je više moguće izjednači mogućnosti za sve građane, pa tako i za osobe sa invaliditetom. U skladu sa tim principom ovo su naknade po osnovu izjednačavanja mogućnosti za OSI u odnosu na ljude bez invaliditeta – izjavio je Feni federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Kaže da navedeni zakon po prvi put donosi definiciju invaliditeta i osobe sa invaliditetom, praveći razliku između invaliditeta i posljedica prirodnoga procesa starenja.

– Za OSI sa nižim stupnjem invaliditeta od 90 posto predviđena su prava koja se ostvaruju po propisima o socijalnoj zaštiti, zdravstvenome osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i propisima o zapošljavanju, gdje im se pod jednakim uvjetima daje prednost – dodao je Drljača.

Vlada Federacije BiH predložila je donošenje ovog zakona s ciljem da se riješe problemi s kojima se susreću osobe sa invaliditetom u Federaciji BIH.

Jedan od tih problema odnosi se na ortopedska pomagala, te je Vlada pozvala vlade kantona u FBiH da razmotre mogućnosti donošenja i usvajanja propisa za izjednačavanje prava na ortopedska pomagala za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na način i okolnosti sticanja invaliditeta.

Dakle, za osobe sa nižim stupnjem tjelesnoga oštećenja potrebno je osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu kroz jednak tretman kod prava na liječenje i ortopedska pomagala.

Također, tim osobama prioritetno treba omogućiti zapošljavanje pod općim i posebnim uslovima, te penzionisanje pod povoljnijim uslovima.

Stoga je ovaj zakon, koji je Vlada FBiH utvrdila na sjednici početkom oktobra protekle godine, u formi nacrta upućen u parlamentarnu proceduru.

Ukoliko Predstavnički dom prihvati navedeni Nacrt, bit će potrebno da ga odobri i Dom naroda da bi se mogao uputiti u javnu raspravu. Nakon toga, treba izraditi prijedlog zakona, koji ponovo trebaju usvojiti oba doma Parlamenta FBiH kako bi mogao stupiti na snagu.

Vezane vijesti

TUZLA