-4 C
Tuzla
08.12.2023.

Postepeni početak rada sa strankama u Odjelu za vize i mjere ograničenja ulaska u Njemačku

Odjel za vize Njemačke Ambasade u Sarajevu postepeno počinje da ponovo radi sa strankama, pa vam u nastavku članka donosimo nekoliko korisnih savjeta o dobijanju viza.

Za koje vrste boravaka se mogu predati zahtjevi za vizu i koje se vize mogu izdati?

Podnošenje zahtjeva je trenutno moguće za sljedeće kategorije/vrste boravaka:

 • Spajanje porodice;
 • Stručni kadar, visokokvalifikovani kadar, IT-stručnjaci i naučnici/istraživači čije je upošljavanje nužno u ekonomskom pogledu i čiji se posao ne može prolongirati ili obavljati u inostranstvu;
 • Rukovodni kadar;
 • Osoblje iz oblasti zdravstva i njege;
 • Stručno obrazovanje i mjere za priznavanje  kvalifikacija koje su stečene u inostranstvu;
 • Studenti čiji se studij ne može u potpunosti realizirati iz inostranstva;
 • Kvalifikovani detaširani radnici.

Šta to konkretno znači za registraciju i dodjelu termina? Na šta je po ovom pitanju potrebno obratiti pažnju?

Za gore navedene svrhe boravaka se u sistemu za zakazivanje termina Ambasade odsada ponovo mogu zakazivati termini za sljedeće kategorije:

Kategorija za termin s registracijom na listi čekanja:

 • Spajanje porodice (doseljenje bračnih partnera, partnera istospolnih zajednica (registrovane u Njemačkoj) i djeca).

Kategorija za termin sa slobodnim odabirom termina:

 • Visokokvalifikovani kadar, Plava Karta EU, MINT kao i IT zanimanja bez visoke stručne spreme (uz prilaganje predsaglasnosti);
 • Stručna radna snaga s priznatim stručnim obrazovanjem: medicinski tehničari (dogovor o posredovanju između Savezne agencije za rad Keln i Agencije za rad i zapošljavanje BiH) i ostala stručna radna snaga (potrebno je već imati potvrdu o istovjetnosti kvalifikacije!) kao i stručna radna snaga pomoću ubrzane procedure (samo uz prilaganje predsaglasnosti Ureda za strance!);
 • Studij (uključujući i stipendiste), stručno obrazovanje i u svrhu priznavanja obrazovanja;
 • Kvalifikovani detaširani radnici (Molimo da prije zakazivanja termina obavezno obratite pažnju na upute u sistemu za zakazivanje termina u odgovarajućoj kategoriji termina, a koje već sada možete pročitati).

Termini u svrhu spajanja s porodicom koji su već bili dodijeljeni s konkretnim datumom i vremenom, ali nisu mogli biti realizovani radi zatvaranja odjela za vize zbog korone, će automatski biti iznova dodijeljeni od strane odjela za vize. Nije potrebno da se u vezi toga obraćate odjelu za vize.

Osobe koje su se prije zatvaranja odjela za vize zbog korone registrovale na listi čekanja za termin u svrhu spajanja s porodicom, ne trebaju se iznova registrovati na toj listi čekanja. Te osobe ćeautomatski zaprimiti e-mail, čim konkretni termin bude mogao biti dodijeljen. Usljed četveromjesečnog zatvaranja odjela za vize radi korone vrijeme čekanja na termin će se sa uobičajenih 6 – 7 mjeseci produžiti na 10 – 11 mjeseci. Molimo za razumijevanje u vezi ovoga.

Termine za stručni kadar, visokokvalifikovane uposlenike, IT-stručnjake, naučnike/istraživače, rukovodni kadar, studente, osoblje iz oblasti zdravstva i njege, stručno obrazovanje i mjere za priznavanje kvalifikacija koje su stečene u inostranstvu kao i termine za kvalifikovane detaširane radnike je moguće slobodno odabrati i rezervisati u odgovarajućoj kategoriji.

Molimo da obratite pažnju na to da se radi mjera zaštite i pravila o držanju propisanog odstojanja zbog korone ne može ponuditi toliko termina kao inače i da se trenutno mogu rezervisati termini samo maksimalno dvije sedmice unaprijed. Ukoliko ne bude slobodnih termina, preporučujemo  redovno posjećivanje sistema za zakazivanje termina, jer se novi termini mogu kratkoročno osloboditi.

Za koje svrhe boravaka se i dalje ne mogu podnositi zahtjevi za vizu i izdavati vize?

Sljedeće kategorije odnosno svrhe boravaka i dalje podliježu mjerama ograničenja putovanja:

 • Zapošljavanje prema članu 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju (“Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana”);
 • Šengen-viza, au-pair, volonteri, jezički kurs, zaposlenje na brodovima, traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje.

Šta se u tom slučaju dešava s mojim terminom?

Termini u kategoriji za zapošljavanje prema članu 26 stav 2 Pravilnika o zapošljavanju (“Pravilo za zemlje Zapadnog Balkana”) koji su već bili dodijeljeni sa konkretnim datumom i vremenom, no nisu mogli biti realizovani radi zatvaranja odjela za vize zbog korone, neće propasti. Isti će biti iznova dodijeljeni, čim mjere ograničenja za tu svrhu boravka budu ukinute. Nova registracija termina u tim slučajevima nije potrebna.

Termini u kategoriji za za šengenske vize, au-pair, volontere, jezički kurs, zapošljavanje na brodovima, traženje posla, mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja ili mjesta za studiranje će opet biti dostupni, čim mjere ograničenja za te svrhe boravaka budu ukinute. Tada će termini u odgovarajućoj kategoriji biti dostupni i slobodni za rezervaciju.

Podnio/nijela sam zahtjev za vizu prije nego što je zatvoren odjel za vize i do sada nisam dobio/la nikakav odgovor. Želim da znam kakav je aktuelni status zahtjeva?

Trenutno se obrađuju zahtjevi za onu svrhu boravka za koju je omogućen ulazak u Njemačku (vidi na vrhu gore). Za sve ostale svrhe boravaka obrada zahtjeva i žalbenih postupaka trenutno na osnovu mjera ograničenja ulaska nije moguća i i stavljena je na čekanje sve dok mjere ograničenja ulaska ne budu ukinute. Ukoliko se ne slažete sa ovom odlukom i želite da se odluči o Vašem podnešenom zahtjeva za vizu ili uloženoj žalbi, molimo da pošaljete e-mail na adresu: [email protected] uz navođenje sljedećih podataka:

 • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj taksi);
 • Ime i prezime;
 • Kopija lične karte kao dokaz o Vašem identitetu.

Dok je odjel za vize bio zatvoren datum mog certifikata o poznavanju njemačkog jezika je istekao. Da li će moj certifikat ipak biti prihvaćen?

Jednogodišnji rok važenja jezičkih certifikata, a čija su četiri modula istekla za vrijeme zatvaranja odjela za vize zbog korone (vremenski period od 16.03.2020. godine do 10.07.2020. godine), će načelno biti produžen za 6 mjeseci i to u zavisnosti od datuma ispita pojedinačnih 4 modula. No, to iziskuje da poznavanje jezika i dalje mora biti na nivou koji je prethodno utvrđen na testiranju.

Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje? Na šta obavezno moram obratiti pažnju pri ulasku u Njemačku?

Izdavanje vize ne predstavlja garanciju za ulazak. Viza koja Vam je izdata sama po sebi ne daje Vam pravo za ulazak u Njemačku. Odluku o Vašem ulasku u Njemačku donosi nadležna savezna policija.

Po pravilu, njemačka savezna policija tek po Vašem dolasku na jedan od njemačkih aerodroma ili graničnih prijelaza odlučuje o odobrenju ulaska. Ambasada u tom pogledu ne može preuzeti odgovornost.

Karantinski propisi njemačkih saveznih pokrajina za putnike iz zemalja sa rizične liste važe i dalje i to neovisno o propisima o ulasku. Molimo Vas da se sami informišete o mjerama koje važe za Vas.

Aktuelne informacije o mjerama ograničenja putovanja, iznimkama kao i karantinskim propisima možete naći na sljedećim stranicama:

https://www.bundespolizei.de/

https://reopen.europa.eu/

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html

https://www.rki.de/

Vezane vijesti

TUZLA