18 C
Tuzla
13.06.2024.

Potpisani ugovori o pružanju usluga zdravstvene zaštite za 2022. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore sa zdravstvenim ustanovama sa područja Tuzlanskog kantona za pružanje usluga zdravstvene zaštite za 2022. godinu.

Potpisani su ugovori sa Domovima zdravlja i privatnim timovima za Djelatnost porodične medicine, kao i ugovori sa Domovima zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona za ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

Također su potpisani i ugovori sa Domovima zdravlja i Bolnicama za specijalističko-konsultativnu vanbolničku zdravstvenu zaštitu.

Dalje, upriličeno je i potpisivanje Ugovora za bolničku zdravstvenu zaštitu, te javnozdravstvenu djelatnost.

Za 2022. godinu zaključeni su i ugovori sa javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama za pružanje dijagnostičkih usluga. Osigurana lica će i u 2022. godini moći ostvariti pravo na dijagnostičke usluge CT i MRI, te dijagnostičke usluge iz oblasti oftalmologije.

Treba istaći, da je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona jedini u Federaciji BiH proveo proceduru ugovaranja u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama.

Vezane vijesti

TUZLA