5 C
Tuzla
17.04.2024.

Povećani javni prihodi u FBiH

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2024. godine uplatili 584.051.560  KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2023. godine više za 57.165.213 KM, ili za 10,85 %, a u odnosu na januar 2019. godine više za 169.520.589 KM, ili za 41 %.

Uplate javnih prihoda u januaru 2024. godine u odnosu na januar 2023. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar 2023 januar 2024 Index  (jan 24/23) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 188.987.356 213.224.132 112,82 24.236.776 36,51
2. Tuzlanski 96.722.683 95.444.916 98,68 -1.277.767 16,34
3. Zeničko – dobojski 66.482.494 74.316.522 111,78 7.834.028 12,72
4. Hercegovačko-neretvanski 62.705.626 73.094.700 116,57 10.389.074 12,52
5. Srednjobosanski 40.315.610 45.163.844 112,03 4.848.233 7,73
6. Unsko – sanski 29.366.669 33.508.232 114,10 4.141.563 5,74
7. Zapadnohercegovački 19.664.640 24.485.182 124,51 4.820.543 4,19
8. Kanton 10 10.884.701 11.895.560 109,29 1.010.858 2,04
9. Bosansko – podrinjski 6.300.399 6.653.688 105,61 353.288 1,14
10. Posavski 5.456.170 6.264.785 114,82 808.615 1,07
UKUPNO 526.886.347 584.051.560 110,85 57.165.213 100,00

 

U strukturi javnih prihoda za januar 2024. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

iznosu 55.673.292 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

iznosu 33.855.130 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 7.560.206 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 7.432.074 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 34.004 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 70.567.537 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 4.802.108 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 919.408 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 228.783 KM.

U januaru 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 402.925.052 KM.

U strukturi doprinosa za januar 2024. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 227.623.538 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 156.776.619 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 18.524.895 KM. 

Vezane vijesti

TUZLA