5 C
Tuzla
30.11.2023.

Pravna nevidljivost djece rođene zbog rata prekinuta u Federaciji BiH

Tri decenije poslije rata u Bosni i Hercegovini svjedočimo društvenoj i pravnoj prekretnici u borbi za jednaka prava i jednake mogućnosti bosanskohercegovačkog društva. Danas su vlasti u Federaciji BiH usvojile Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, koji treba da osigura adekvatnu zaštitu civilnih žrtava rata, s obzirom da je takva zaštita, 30 godina unazad, nedostajala. Danas su djeca rođena iz čina ratnog silovanja prepoznata kao posebna, jednakopravna kategorija društva, te su im dodijeljena prava koja im nisu bila dostupna od njihovog rođenja, saopćeno je iz Udruženja “Zaboravljena djeca rata”.

Komentarišući ovaj historijski iskorak, Alen Muhić iz Udruženja “Zaboravljena djeca rata” kazao je kako je za njega taj zakon itekako važan.

– Prvi put sam progovorio sa svojih devet godina, danas imam 30 i otac sam dva sina. Sretan sam što je došao dan da predstavnici vlasti konačno čuju naš glas, glas pravde i ravnopravnosti. U momentu kada država stane uz tebe i kad svojim zakonima pokaže da si ravnopravan član društva, onda i borba protiv društvene stigme i diskriminacije postaje lakša i učinkovitija. Neka nam ovaj zakon bude opomena da ne smijemo kreirati društvo i sistem koji podržava ratne zločine, a zanemaruje žrtve. Neka nam ovaj zakon bude opomena da moji sinovi ne smiju naslijediti ovu društvenu stigmu. Moja djeca i ja zaslužujemo život oplemenjen demokratskim vrijednostima i vrijednostima ljudskih prava – kazao je Muhić.

Ajna Jusić, predsjednica Udruženja “Zaboravljena djeca rata” zahvalila je svima koji su učestvovali u ovoj dugogodišnjoj borbi.

– Hvala svima koji su podržali ovu borbu, hvala vam što ste naše progovaranje o istini učinili vidljivim. Ali, prvenstveno hvala našim heroinama preživjelim ratnog seksualnog nasilja, našim majkama što su utkale put borbe za prava civilnih žrtava rata. Hvala nama, djeci rođenoj zbog rata. Želimo istaći da smo od samog početka naglašavali da je naša borba bazirana na odgovornosti – kazala je Jusić.

Naglasila je da je odgovornost države da osigura život bez diskriminacije, jednake mogućnosti i dostojanstveno koračanje suverenom, teritorijalno određenom Bosnom i Hercegovinom.

Midheta Kaloper, predsjednica Udruženje žrtava rata Foča 92-95 pozdravila je usvajanje Zakona o civilnim žrtvama rata na nivou FBiH.

– Posebno pozdravljam uvođenje nove kategorije tj. djece koja su rođena iz čina silovanja. Hvala ministru Deliću i njegovim saradnicima koji je imao izuzetan sluh za ovu populaciju. Usvajanjem ovog zakona, dokazano je da se sve može kada imate dobre sagovornike iz institucija vlasti, a i NVO sektora. Činjenica je da se predugo čekalo, trideset godina. Iskazujem žaljenje što mnoge heroine nisu dočekale ovaj zakon i prava koja im pripadaju. Nadam se, da će stupanjem na snagu ovog zakona država prestati da nas smatra socijalnim slučajevima, te da će se sva prava navedena u ovom zakonu poštovati u cijeloj FBiH – kazala je Kaloper.

Merjem Muhadžić iz Udruženja “Zaboravljena djeca rata”, naglašava da Zakon predstavlja prekretnicu u bosanskohercegovačkom društvu.

– Usvajanje Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata Federacije BiH ne daje samo pravno priznanje postojanja ove kategorije društva, već se bosanskohercegovačkom društvu stavlja na znanje da je neophodno uvažiti postojanje ove kategorije društva kako bi se približili idealu društva jednakih vrijednosti. Ovaj zakon predstavlja važnu prekretnicu na misiji građana i organa vlasti upravljenoj ka implementaciji najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava čijih je Bosna i Hercegovina članica  – istakla je Muhadžić.

Vezane vijesti

TUZLA