11.7 C
Tuzla
29.02.2024.

Predložene izmjene i dopune Zakona o Poreznoj upravi FBiH i Zakona o poljoprivredi

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedloge izmjena i/ili dopuna dva federalna zakona.

Primarni cilj izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi FBiH je usaglašavanje njegovih normi sa Zakonom o unutarnjem platnom prometu, Zakona o prekršajima i Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi. Glavne izmjene odnose se na član 5. Zakona, koji se u potpunosti mijenja radi usaglašavanja sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH. Umjesto dosadašnjeg naziva “Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH” koristi se naziv “Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH”.

“Ovim članom se, također propisuje način izrade strategije u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju, a ona se donosi na period od sedam, umjesto na dosadašnjih pet godina. To se podudara s ciklusom planiranja Evropske unije, odnosno s periodom važenja Strategije razvoja Federacije BiH”, navodi se u saopćenju.

Vezane vijesti

TUZLA