18 C
Tuzla
13.06.2024.

Predstavnički dom PSBiH izabrao članove zajedničkih komisija i parlamentarnih delegacija

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na današnjoj sjednici usvojio Odluku o izboru članova zajedničkih komisija oba doma državnog parlamenta iz Predstavničkog doma.

Izabrani su članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, Zajedničke komisije za evropske integracije, Zajedničke komisije za administrativne poslove te Zajedničke komisije za ljudska prava.

Poslanici su usvojili i Odluku o imenovanju članova parlamentarnih delegacija iz Predstavničkog doma.

Radi se o delegacijama PSBiH u: Interparlamentarnoj grupi BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU); Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE); Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE); Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO).

Imenovani su i članovi delegacija PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI); Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM), Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM) te Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP).

Poslanici su usvojili Odluku o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, a imenovani su Slavko Matić, Denis Zvizdić i Mira Pekić.

Dom naroda je ranije donio odluku prema kojoj su članovi ove komisije iz tog doma Radovan Kovačević, Safet Softić i Ilija Cvitanović.

U sastav ove komisije ulaze još i direktor i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Predstavnički dom usvojio je i Odluku o imenovanju Ermine Salkičević-Dizdarević, Predraga Kožula i Milana Petkovića za članove Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Dom naroda je na posljednjoj sjednici za članove ove komisije imenovao delegate Sredoja Novića, Zdenka Ćosića i Džemala Smajića.

Predstavnički dom je usvojio zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Za članove privremene zajedničke komisije imenovani su poslanici Aida Baručija, Milorad Kojić i Darijana Filipović.

Iz Doma naroda u ovu komisiju ranije su imenovani delegati Radovan Kovačević, Marina Pendeš i Dženan Đonlagić.

Danas je usvojen zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH radi provođenja procedure za imenovanje dva zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH.

Poslanici Nermin Mandra, Darijana Filipović i Miroslav Vujičić izabrani su za članove ove privremene zajedničke komisije iz Predstavničkog doma.

Iz Doma naroda u ovu komisiju ranije su imenovani delegati Sredoje Nović, Kemal Ademović i Ilija Cvitanović.

RTV Slon/FENA

Vezane vijesti

TUZLA