23.9 C
Tuzla
13.04.2024.

Pronaći adekvatno rješenje i zadovoljiti kriterije uniformi za sve policijske službenike u FBiH

Na poziv Federalne uprave policije potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju pri P/G K FBiH, održao je sastanak sa članovima Komisije za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji BiH.

Sastanak se održao u Zenici, 08.04.2021. godine, u prostorijama baze Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK, na kojem su prisustvovali svi članovi Komisije koji učestvuju u izradi propisa Uredbe.

Predsjednik Komisije za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji BiH naglasio je  da će Privredna komora Federacije BiH kao institucija biti partner između FUP i domaćih proizvođača, te da će  određene aktivnosti od strane Komisije biti delegirane kako bi domaći proizvođači uniformi i pratećih dijelova uniforme bili informisani o aktivnostima i budućim propisima koji će biti na snazi.

Potpredsjednik P/G K FBiH, Mirsad Jašarspahić, zahvalio se na pozivu i odvojenom vremenu, te ukazao na značaj održavanja ovog sastanak.

“Zajednički interes jeste da se iznađe adekvatno rješenje i zadovolje kriteriji kvalitete budućih uniformi za sve policijske službenike u Federaciji BiH, kako bi bosanskohercegovačke kompanije mogle učestvovati u njihovoj proizvodnji.”, istakao je.

Predsjednik i potpredsjednik Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku industriju P/G K FBiH, Haris Sejdić i Almir Imamović, naveli su i činjenicu da je u Bosni i Hercegovini nekada postojala proizvodnja tkanina i štofova, ali da danas kompanije proizvodnju zasnivaju na uvoznim materijalima. Stoga, neophodno je pažnju obratiti i na dostupnost materijala i da ona bude pravična za sve kompanije.

Na sastanku su se članovi Komisije upoznali sa načinom rada Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, te su date neke od  smjernica kako bi se vršila kvalitetna  razmjena informacija.

Industrija tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine upošljava oko 23.000 radnika, te je bazirana pretežno na lohn poslovima. Kada su u pitanju uniforme, prateći dijelovi uniforme te program za specijalnu namjenu možemo reći da bosanskohercegovačke kompanije uspješno zadovoljavaju kriterije za inostrane kupce  ( Slovenija, Švicarska, Švedska, Austrija.. ). Stoga, saradnjom FUP i Komore kompanije će  biti u prilici da daju svoje prijedloge i iskažu  mogućnosti za izradu kvalitetne uniforme i za policijske službenike Federacije BiH.

Privredne/Gospodarska komora Federacije BiH poziva kompanije industrije tekstila, odjeće, kože i obuće da kroz Udruženje pri P/G KFBiH iskažu svoje interesovanje za učestvovanje u daljim aktivnostima, kako bi na što kvalitetniji način, na vrijeme, mogli odgovoriti zahtjevima koji će biti definisani kroz nove propise.

Vezane vijesti

TUZLA