17.8 C
Tuzla
21.05.2024.

Provođenje odluke Ustavnog suda: Dopuna Zakona o naknadama u pravosuđu

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i dostavit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, kojim se provodi odluka Ustavnog suda BiH.

Dopunama zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, vrši se ujednačavanje prava na troškove smještaja i naknade za odvojeni život stručnog osoblja u pravosudnim institucijama s nosiocima pravosudnih funkcija, sudijama i tužiocima na nivou BiH, a radi osiguranja principa nezavisnosti pravosuđa, saopćeno je iz VMBiH.

Istovremeno se uvodi naknada za obavezno dežurstvo ili pripravnost za rad sudijama i tužiocima, a njenu visinu, uvjete i način ostvarivanja definirat će Vijeće ministara BiH posebnom odlukom.

Ustavni sud BiH je ranijom odlukom utvrdio da Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH nije u skladu s odgovarajućim odredbama Ustava BiH, Protokola uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, zbog toga što ne sadrži odredbe o pravu na troškove smještaja i naknadu za odvojeni život za stručno osoblje u pravosudnim institucijama BiH.

DOPUNJEN ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o administrativnim taksama uz nomotehničke sugestije Ureda za zakonodavstvo.

Prijedlog zakona koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora, u funkciji je realiziranja preporuka Ureda za reviziju institucija BiH i unapređenja praćenja naplate carinskih dažbina i administrativnih taksi.

Donošenje tog zakona inicirala je Uprava za indirektvo oporezivanje BiH zbog adekvatnije naplate i kontrole naplate administrativne takse te olakšavanja obveznicima uplate takse po svakom predmetu.

Dopunom zakona omogućava se i da prinudnu naplatu taksi provodi Sud Bosne i Hercegovine.

Prijedlog zakona o dupuni Zakona o administrativnim taksama bit će dostavljen na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA PRISTUP EU PROGRAMU DIGITALNA EVROPA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju u programu Unije – Digitalna Evropa (2021-2027), s ciljem osiguranja brže digitalne transformacije društva i ekonomskog oporavka u BiH.

Vijeće ministara BiH pristupanjem tom programu, koji finansira Evropska unija, želi osigurati strateška finansijska sredstva za odgovor na globalne digitalne izazove i pristup Bosne i Hercegovine projektima u ključnim područjima: superračunarstvo, vještačka inteligencija, napredne digitalne vještine i široka upotreba digitalnih tehnologija.

Ministarstvo komunikacija i prometa predložilo je zaključivanje tog sporazuma kako bi se pravnim licima u Bosni i Hercegovini omogućilo ravnopravno apliciranje sa subjektima iz zemalja članica Evropske unije za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova za finansiranje projekata u ovim oblastima digitalizacije.

Pristupanje BiH tom programu omogućit će razvoj sektora informaciono-komunikacijskih tehnologija i IT industrije, unaprijediti konkurentnost domaće ekonomije i pozitivno utjecati na povećanje standarda u BiH.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Na sjednici su data zaduženja Ministarstvu komunikacija i prometa koje će jednom godišnje Vijeću ministara BiH dostavljati izvještaj u vezi s povučenim sredstvima na osnovu ovog programa te je dužno koordinirati aktivnosti s Kabinetom predsjedavajuće u vezi s pripremnim i aktivnostima koje se poduzimaju u procesu provedbe ovog sporazuma, uključujući i sastanke s Evropskom komisijom.

SASTANAK BiH I EU O REFORMI JAVNE UPRAVE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o 7. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 16. aprila 2024. u Sarajevu.

Na sjednici je usvojen dokument za diskusiju i na znanje primljen dnevni red te je data saglasnost na prijedlog delegacije Bosne i Hercegovine za ovaj sastanak koji će u dvije sesije uključivati politički dijalog na visokom nivou te dijalog o reformi javne uprave na tehničkom nivou.

Predsjedavajući delegacije BiH za visoki politički dijalog bit će ministar pravde BiH Davor Bunoza, koji će biti na raspolaganju medijima za upite u vezi s tim sastankom. Istovremeno će delegacija BiH, tokom dijaloga na tehničkom nivou, predvoditi koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap.

Na sjednici je usvojena Informacija Direkcije za evropske integracije o održanom sedmom sastanku Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

REFORMA JAVNE UPRAVE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, donijelo je Odluku o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini uime Vijeća ministara BiH u novom tekstu i uz prihvaćene korekcije na sjednici.

Predstavnici odgovornih institucija Vijeća ministara BiH imenovani su u nadzorne timove za šest reformskih oblasti te ćе zajedno s imenovanim predstavnicima vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH usmjeravati i nadzirati reformske procese te osigurati operativnu podršku provedbi usaglašenih mjera.

Reformske oblasti su izrada politika i koordinacija, upravljanje javnim finansijama, državna služba i upravljanja ljudskim potencijalima, odgovornost, bolje pružanje usluga i kvalitet u ovom području, kao i digitalizacija u području pružanja usluga.

Vezane vijesti

TUZLA