7.8 C
Tuzla
18.04.2024.

Razvojna banka FBiH: Garancijski fond Vlade FBiH važna podrška privredi

Garancijski fond Vlade Federacije BiH pri Razvojnoj banci Federacije BiH predstavlja mjeru i instrument dugoročne podrške privrednim aktivnostima, odnosno poticaju oporavka privrede kroz dvije faze.

Garancijski fond Vlade FBiH pri Razvojnoj banci FBiH predstavljen je krajem ove sedmice u Konjicu na sastanku privrednika i poslodavaca sa područja općina Konjic i Jablanica na kome je vršilac dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić predstavio način njegovog uspostavljanja, funkcionisanja i finansiranja.

Fejzić je kazao da su u prvoj fazi, odnosno u periodu od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19 (do 31. maja 2021. godine), garancije Fonda namijenjene jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19 na privredu FBiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje.

U drugoj fazi, kako je dodao, odnosno nakon 31. maja 2021. godine, garancije Fonda bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Fejzić je podsjetio da su Vlada Federacije BiH, koju po ovlaštenju zastupa Federalno ministarstvo finansija i Razvojna banka Federacije BiH zaključili dva ugovora – Ugovor o formiranju namjenskog dugoročnog depozita-Garancijskog fonda Vlade Federacije BiH i Ugovor o pružanju finansijskih usluga u okviru Garancijskog fonda u cilju provođenja prethodno usvojenih zakonskih i podzakonskih akata, odnosno Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom.

Ugovorom o formiranju namjenskog dugoročnog depozita utvrđeni su izvori inicijalnih 80 miliona KM za formiranje i održavanje sredstava Garancijskog fonda. Vlada Federacije BiH je, u prijedlogu rebalansa budžeta Federacije za 2020. godinu, koji je naknadno i usvojen, utvrdila dio dodatnih sredstava Garancijskog fonda u iznosu 20 miliona KM, čijim se preusmjeravanjem na formirani depozit, obezbjeđuje ukupno 100 miliona KM sredstava koja će služiti kao izvor za garancije koje će Razvojna banka Federacije BiH, u ime i za račun Federacije BiH izdavati poduzetnicima tj. korisnicima kredita odobrenih kod komercijalnih banaka. Garantni potencijal je peterostruko veći, odnosno iznosio bi 500 miliona KM.

Sastanku u Konjicu pored privrednika i poslodavaca prisustvovali su načelnik Općine Jablanica Salem Dedić, zastupnik u Parlamentu FBiH Osman Ćatić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic Jasmin Badžak, te predstavnici Agencije ”Prvi korak ” d.o.o. Konjic.

Razvojna banka će već iduće sedmice uputit javni poziv prema komercijalnim bankama, u skladu sa Uredbom izvršiti odabir banaka, zaključiti ugovore sa tim bankama, nakon čega će komercijalne banke početi kreditiranje po tim pogodnostima i osiguranjem Fonda prema utvrđenim kreditno-garantnim programima.

(RTV Slon/Fena)

Vezane vijesti

TUZLA