26.7 C
Tuzla
21.07.2024.

RMU Banovići: Zabilježeni značajni iskoraci na proizvodnji

Tokom proteklih mjeseci 2020. godine rudnik „Banovići“ zabilježio je rezultate na proizvodnji koji u mnogome nadmašuju ostvarenja iz proteklih godina. Tačnije, od poslijeratnog perioda ovo je prvi put da su ostvareni rezultati proizvodnje na šestomjesečnom nivou osigurali dobit preduzeću.

Trend dobre proizvodnje nastavljen je i u ljetnim mjesecima. Zaključno sa mjesecom avgustom proizvedeno je 1.041.434 tona separisanog uglja, što procentualno predstavlja ostvarenje od 95,26% u odnosu na planirane količine. Zaostaci su zabilježeni u neznatnim količima i sve težnje su usmjerena na ispunjavanje cjelokupnih planova, koji po svemu sudeći neće biti upitni.

Također, došlo je do velikog iskoraka i na realizaciji otkrivke koja je za osam mjeseci tekuće godine ostvarena sa 98,28%, odnosno realizovano je 8.255.701 metara kubnih čvrste mase i tek za oko 100.000 metara kubnih manje u odnosu na planiranu.

U septembru su već uveliko poduzete aktivnosti koje će biti garant kontinuiteta proizvodnje i nadoknade eventualnih zaostataka, pa je zahvaljujući tome u septembru realizovano 128,35% otkrivke i ostvareno 250.000 metara kubnih čvrste mase više nego što je planirano. Trenutno se na površinskoj eksploataciji Rudnika na dnevnom nivou proizvede i do 43.000 metara kubnih otkrivke što je rekordno za rudnik „Banoviće“. U istom mjesecu proizvedeno je i 132.919,2 tona separisanog uglja. Krajem septembra zabilježena je i ovogodišnja dnevna proizvodnja uglja u iznosu od 5.600 tona separisanog uglja, odnosno 600 tona više u odnosu na plan.

Kašnjenja nije bilo ni u isporuci uglja prema termoelektrani „Tuzla“ koja se na kumulativnom nivou odvijala po utvrđenom planu.

Kada je u pitanju raspoloživost pomoćne mehanizacije kroz protekli period najviše problema bilo početkom godine kada je nedostatak mehanizacije doveden do kritične tačke. Međutim, intenzivnim radom na poslovima sanacije i revitalizacije opreme stanje se znatno popravilo što je u konačnici olakšalo i dalo pozitivne rezultate na proizvodnju uglja i otkrivke. U narednom periodu potrebno je trasirati kontinuitet rada i zadržati visok nivo proizvodnje.

Evidentan proizvodno poslovni napredak u odnosu na 2019. godinu

Najbolji pokazatelj pomaka u poslovanju za osam mjeseci 2020. godine jeste usporedba zvaničnih rezultata ovogodišnjeg poslovanja sa rezultatima istog perioda prethodne godine. Krenemo li sa ostvarenom proizvodnjom uglja za prvih osam mjeseci tekuće godine možemo uočiti da je za 85.070,8 tona uglja proizvodnja veća u odnosu na 2019. godinu.

Značajniji iskoraci napravljeni su na proizvodnji otkrivke što govori ostvareni rezultat u 2020. godini, koji je za 1.466.851 metar kubnih veći u odnosu na prethodnu godinu. Procentualno gledano proizvodnja otkrivke za osam mjeseci 2020. godine veća je za 17% u odnosu na isti period prethodne godine.

Razmatranjem zvaničnih izvještaja o proizvodnji uglja i otkrivke u drugom kvartalu tekuće godine i usporedbom sa istim periodom prethodne godine evidentno je povećanje proizvodnje kako uglja tako i otkrivke. Obzirom da su se početkom drugog kvartala godine u Društvu dešavale ozbiljne promjene, između ostalog i promjene na čelu preduzeća može se uočiti da to ni u jednom momentu nije ugrozilo proizvodni proces Rudnika. Prema tome, neosporno je daje ozbiljan pristup nove Uprave od momenta preuzimanja dužnosti do danas dao pozitivne proizvodno poslovne efekte. To je posebno vidljivo u finansijkom dijelu poslovanja.

Osjetno veća finansijska stabilnost preduzeća

U finansijskom pogledu 2020. godina znatno se razlikuje od ostvarenih rezultata u 2019. godini. U prvih osam mjeseci tekuće godine ostvaren je osjetan finansijski napredak jasno vidljiv kroz uporedne rezultate pomenutih godina. Naime, tokom 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosi od 96.877.887,59 KM, dok su u istom periodu prethodne godine ukupni prihodi bili manji za nešto više od 10 miliona KM. Znatno povećani prihodi nisu drastično uticali na povećanje rashoda u ovoj godini kada je ostvareno 95.481.254,22 KM koji su neznatno veći u odnosu na prethodnu godinu.

Porast finansijske stabilnosti preduzeća ogleda se kroz dobit za privh osam mjeseci godine kada je zabilježen pozitivan poslovni rezultat u iznosu od oko 1.396.633,37 KM, dok je u istom periodu prethodne godine preduzeće poslovalo sa gubitkom od 6.291.264,94 KM. Napomene radi Godišnjim planom poslovanja za 2020. godinu predviđen je gubitak u iznosu od 3.110.259 KM.

Osim naslijeđenih kreditnih zaduženja nova Uprava pri dolasku na funkciju preuzela je i značajne poslovne rizike u vidu opterećenje rashoda za oko 10 miliona KM na godišnjem nivou koji nisu ukalkulisani u poslovni plan preduzeća za 2020. godinu. Naime, svima je poznato da je od početka godine povećan topli obrok za 4 KM koji u konačnici iznosi 14 KM, a već od mjeseca marta novim Kolektivnim ugovorom plata zaposlenika Rudnika povećana je za 8%. Time je sa 10 miliona KM dodatno opterećen platni bilans preduzeća.

Kako bi preuzete obaveze bile ispoštovane, posebno jer se radi o prihodima uposlenika, moralo se ozbiljno pristupiti analizi finansijskog stanja i napraviti određene finansijske rezove i uštede. Da preduzeće i uz određeno smanjenje troškova može dobro funkcionisati najbolji su pokazatelji ostvareni rezultati u odnosu na utrošena sredstva. Pozitivni pomaci uštede vidljivi su na gotovo svim stavkama. Najveće uštede napravljene su na troškovima za gorivo, troškovima reprezentacije, te troškovima prevoza jalovine sa Separacije. javnim objavljivanjem svih nabavki na web portalu RMU „Banovići“ gdje je omogućeno svim dobavljačima da učestvuju u tržišnoj utakmici i na taj način omoguće što povoljniju kupovinu svih roba potrebnih za normalno funkcionisanje Rudnika, a samim tim veći pozitivan efekat poslovanja preduzeća.

I pored neočekivanih finansijskih opterećenja svi prikazani parametri poslovanja dobar su preduslov za pozitivan ishod na kraju godine, čime bi se nastavio kontinuitet uspiješnog poslovanja Rudnika, što iz ekonomskog sektora i najavljuju.

Vezane vijesti

TUZLA