-0 C
Tuzla
22.04.2024.

Rukovodioci policijskih agencija u Federaciji BiH ukazali na probleme kadrovske nepopunjenosti

U Orašju je u ponedjeljak i utorak održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine na kome je stanje sigurnosti u Federaciji BiH tokom 2022. godine, kao i tokom januara 2023. godine, ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Na sastanku je prvog dana razmatrana Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i stanje sigurnosti na području Federacije BiH za januar 2023. godine, te dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada i druga aktuelna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima Uprava policija kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentovani po segmentima za izvještajni period januar-decembar 2022. godina u odnosu na isti period 2021. godinu, karakteriše: smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 580 manje (ili 3,68 posto), smanjenje broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 8.936 manje (ili 35,26%), smanjenje broja napada na ovlaštena službena lica za jedan manje (ili 1,43 posto), dok je došlo do povećanja broja saobraćajnih nesreća za 854 više (ili 4,17 posto).

Referišući se na sigurnosnu situaciju tokom januara 2023. godine evidentirano je povećanje posmatranih segmenata sigurnosti u odnosu na januar 2022. godine, i to: povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 19 (ili 1,7 posto), povećanje broja saobraćajnih nesreća za 304 (ili 19,86 posto), povećanje broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 24 (ili 2,1 posto), dok je broj napada na ovlaštena službena lica četiri, što predstavlja isti broj napada koji je zabilježen i u januaru 2022. godine.

Drugog dana sastanku su prisustvovali članovi Komisije za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su upoznali prisutne o svim aktivnostima koje su u prethodnom periodu poduzeli, s ciljem sačinjavanja pozitivno-pravnih propisa vezanih za segmente izrade jedinstvene policijske uniforme.

Na dvodnevnom sastanku su učestvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH/ Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, a Dijana Stevanović prisutne je upoznala o Zaključcima sa sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost EU – BiH Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i o ključnom prioritetu 12 – koji obuhvata osiguravanje slobode izražavanja medija i zaštitu novinara, naročito kroz osiguravanje odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja protiv novinara i medijskih uposlenika, s ciljem uspostavljanja evidencija u nadležnim policijskim tijelima.

Nakon diskusija i analiza doneseni su i određeni zaključci. U prvom zaključku se navodi da se, posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije BiH kroz iskazane parametre za jasno definisane oblasti koje se obrađuju u Informacijama o stanju kriminaliteta-sigurnosti, a koje se sačinjavaju na temelju podataka Federalne uprave policije i Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH tokom 2022. godine, kao i tokom januara 2023. godine, ocjenjuje kao zadovoljavajuće.

Zamjenik direktora Federalne uprave policije i policijski komesari/direktori su nakon iscrpne razmjene mišljenja i utvrđenih smjernica svojih daljih aktivnosti, dali punu podršku i iskazali svoju opredijeljenost za poduzimanje mjera i radnji proisteklih iz Trećeg Peer review izvještaja – stručne analize borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sačinjenog od strane nezavisnih eksperata koje je imenovala Evropska komisija.

Rukovodioci policijskih agencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što su iznijeli probleme kadrovske nepopunjenosti, posebno zbog činjenice da se tokom prethodnih godina nije vršio dovoljan prijem novih policijskih službenika, dok se u narednom periodu očekuje veliki odljev kadrova zbog odlaska policijskih službenika u penziju, donesen je zaključak o neophodnosti da se iniciraju potrebne aktivnosti, s ciljem raspisivanja javnih konkursa za prijem policijskih službenika, čime bi se održao kontinuitet u osiguravanju visokog stepena sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon što su predstavnici Komisije za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u Federaciji Bosne i Hercegovine, upoznali prisutne o svim dosadašnjim aktivnostima na izradi predmetnih propisa, ali i aktivnostima koje su preostale do okončanja sveukupnog procesa, donesen je zaključak da će se za navedenu Uredbu tražiti saglasnost od policijskih komesara, direktora i ministara unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se krenulo u okončanje procedure upućivanja predmetnog propisa Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.

U cilju održavanja što višeg nivoa stanja sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, donesen je zaključak da će se u narednom periodu osnaživati i širiti međusobna saradnja Federalne uprave policije i Uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim segmentima rada, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti, saopćeno je iz FUP-a.

RTV Slon/Fena

Vezane vijesti

TUZLA