15 C
Tuzla
22.05.2024.

Saopćenje većine u GV Tuzla: Za pomoć djeci oboljeloj od dijabetesa bit će izvojeno 60 hiljada KM

Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, koja se održava danas, odnosno  dana 27.04.2021. godine putem zoom aplikacije, u okviru rasprave o tački 2.e) pod nazivom : Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, klubovi vijećnika i vijećnici u Gradskom vijeću Tuzla potpisnici ovog saopštenja, predložili su zajednički slijedeće zaključke:

Uvažavajući naknadno prispjele informacije, a u vezi dodjele sredstava  Udruženju Novi Horizonti za djecu oboljelu od dijabetes mellitusa tipa I zasnovane na velikom broju poziva roditelja oboljele djece, a koja nisu članovi pomenutog Udruženja, Gradsko vijeće Tuzla je zaključilo, da se u interesu jednakopravnosti sve oboljele djece pomenuta sredstva učine dostupnim svima, a ne samo članovi pomenutog Udruženja.

Iz gore navedenih razloga, Gradsko vijeće Tuzla, traži da se odmah pristupi aktivnostima na donošenju rebalansa budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu na način da se postojeća pozicija jednokratne pomoći uveća za 60.000,00 KM. Dakle, planirani iznos pomoći djeci oboljeloj od dijabetesa neće biti 38.000 KM, nego će se ta sredstva prusmjeriti na jednokratne pomoći i uvećati za dodatnih 22.000, što će ukupno iznositi 60.000 KM. Na ovaj način  će se omogućiti pomoć svoj djeci koja su sa područja Grada Tuzle za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi, bez obzira na to da li su djeca i mladi ili jesu ili nisu članovi bilo kojeg udruženja.

Traži se od nadležne Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu da odmah pristupi izradi teksta pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na pomoć za kupovinu senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi, a od službe za budžet i finansije da odmah krene u izradu rebalansa budžeta.

Sve ovo resorne službe trebaju pripremiti do naredne sjednice GV, kada će Vijeće donijeti Odluke u naprijed navedenom smislu.

KLUB VIJEĆNIKA SDP BIH – Alen Kapidžić, predsjednik Kluba

KLUB VIJEĆNIKA SBB -Sabiha Mujkanović, predsjednica Kluba

KLUB VIJEĆNIKA TUZLANSKE ALTERNATIVE-Mensur Alić, predsjednik Kluba

KLUB SAMOSTALNIH VIJEĆNIKA-Emir Ćehajić, predsjednik Kluba

VIJEĆNICI: Nusret Muminović, Ćerim Rastoder, Medina Lolić i Šefik Husić

Vezane vijesti

TUZLA