6 C
Tuzla
29.02.2024.

Šta je bh. državljanima potrebno za ulazak u Austriju?

Kratka verzija uslova za ulazak za osobe koji žele da uđu u Austriju  iz pravca susjednih zemalja, nakon boravka u Bosni i Hercegovini, sa početkom važenja od 27.07.2020.

prema Uredbi Saveznog ministra za socijalna pitanja, zdravstvo, njegu i zaštitu potrošača Pravilnikom o ulasku u Austriju u vezi sa sprječavanjem SARS-CoV-2 izmjenjen je BGBLA II br. 336/2020:

Navedene informacije su samo pregled najvažnijih tačaka važećih posebnih regulativa. Daljnje pojedinosti i detalji u vezi posebni h slučajeva mogu se pronaći u tekstu uredbe. Radni prijevod na jezicima Bosne i Hercegovine  služi kako bi se olakšao pristup tim informacijama, ali je samo izvorna njemačka verzija obvezujuća. Ostale zakonske odredbe o ulasku i boravku su i dalje na snazi.

 • Austrijskim državljanima, državljanima EU, Evropskog ekonomskog prostora i građanima Švicarske
 • Članovima porodice državljana Austrije, EU i Evropskog ekonomskog prostora, građanima Švicarske koji žive u istom domaćinstvu
 • Strancima, pod uslovom da imaju jedan od sljedećih dokumenata: vizu D koju je izdala Austrija ili identifikacioni dokument sa fotografijom u skladu sa članom 95 FPG (= legitimacija), dozvolu boravka ili dokumentaciju o pravu boravka prema NAG ili Zakonu o azilu.

Potrebno je ljekarsko uvjerenje za ulazak u zemlju. Ukoliko testiranje u inostranstvu nije moguće, obavezno je u roku od 48 sati od ulaska u zemlju organizovati testiranje o sopstvenom trošku. Do prispijeća negativnog rezultata testa obavezan je karantin pod soptvenim nadzorom.

Sve ostale osobe koje iz

 • Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Belgije, Bugarske, Njemačke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Islanda, Italije, Letonije, Lihtenštajna, Litvanije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunije, Švedske, Švicarske , Slovačke, Španije, Češke, Irske, Kipra, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana, Velike Britanije

Osobe koje žele da uđu u Austriju, a u posljednjih 14 dana nisu boravile samo u Austriji ili u gore navedenim državama, već su na primjer boravile u Bosni i Hercegovini, moraju da prilože ljekarsko uvjerenje KAO I da stupe u 10-dnevni karantin. Karantin se ne može ukinuti samo drugim testom.

Bezvizni ulazak je  stoga i dalje dozvoljen za građane BiH (nositelje putovnice/pasoša) u skladu s ovim odredbama. Austrijski organi vlasti nisu u mogućnosti davati informacije o opcijama prolaska kroz tranzitne ili susjedne zemlje.

 • Sezonski radnici u poljoprivredi, šumarstvu ili turizmu
 • Članovi osoblja diplomatskih predstavništava, zaposleni u međunarodnim organizacijama i članovi porodica ovih osoba koji žive u istom domaćinstvu
 • Humanitarni kadrovi
 • Zdravstveno osoblje i osoblje za njegu

radi ulaska moraju imati ljekarsko uverenje, i moraju se uputiti u 10-dnevni karantin. Ukoliko je za vrijeme karantina urađen test čiji je rezultat negativan, karantin se može okončati.

Tranzit kroz Austriju moguć je ako je obezbijeđen neposredan izlazak iz zemlje. Nije potrebno zdravstveno uvjerenje ili karantin. Prilikom ulaska popunjava se obrazac za ulazak / izjava o tranzitu.

Zaustavljanja prilikom tranzita  nisu dopuštena. Presjedanje na drugo prijevozno sredstvo se ne smatra zaustavljanjem.

Ulazak u zemlju bez ograničenja (bez testa,i bez karantina) moguć je:

 • radi održavanja robnog i putničkog saobraćaja
 • u svrhu repatrijacije cestovnim i vazdušnim putem
 • iz posebnih razloga u pojedinačnim slučajevima u krugu porodice
 • radi hitnog zbrinjavanja životinja u pojedinačnim slučajevima
 • u okviru ekstradicije cestovnim ili vazdušnim putem
 • u hitnim slučajevima u interesu Republike Austrije

Osobe sa sobom moraju nositi ljekarsko uverenje (na njemačkom ili engleskom jeziku u skladu sa prilozima B i C) o svom zdravstvenom stanju i pokazati da je molekularno biološki test za SARS-CoV-2 negativan. U trenutku ulaska u zemlju molekularni biološki test na koji se uvjerenje odnosi ne smije biti stariji od 72 sata.

** 10-dnevni kućni karantin pod sopstvenim nadzorom ili karantin u odgovarajućem smještaju (o čemu je potrebno priložiti potvrdu o raspoloživosti odgovarajućeg smještaja, za koje lice samo snosi troškove), i koji u tom periodu ne smiju napustiti, što mora da potvrdi svojeručnim potpisom;

*** Za osobe sa prebivalištem ili običnim boravkom u Austriji , koje se 27. jula 2020. godine nalaze van savezne teritorije , prethodna pravna situacija važi do petog dana nakon objavljivanja izmjene zakona (24. jula 2020.)

Sve potrebne formulare možete pronaći OVDJE.

Vezane vijesti

TUZLA