15 C
Tuzla
01.03.2024.

Šta su nadležni u TK uradili na prevenciji nasilja?

Trostruko ubistvo u Gradačcu i skoro četiri mjeseca poslije, tema je o kojoj se i danas govori u javnosti. Nadležni govore da rade na prevenciji, međutim, posljednji događaji nasilja i femicida u Tuzlanskom kantonu govore suprotno. Od augusta, do danas, u Tuzlanskom kantonu naročito se radilo na edukaciji policijskih službenika.

“Više je sastanaka održano sa sudovima, sa tužilaštvima, gdje su usuglašeni načini postupanja. Mjere za dokumentovanje samih događaja, provođene su i medijske kamapanje u kojima su građani pozivani da prijave nasilje u porodici”, rekao je Denis Fejzić, načelnik Ureda direktora Uprave policije MUP-a TK.

Prema podacima udruženja koja se bave zaštitom žrtava nasilja, čini se da su se apeli nadležnih da se nasilje prijavljuje pokazali pozitivnim, ali zabrinjava činjenica da se od femicida u Gradačcu, povećao broj korisnica Sigurne kuće u Tuzli. Njih više od stotinu zatražilo je pomoć u posljednjih nekoliko mjeseci.

“Mogu reći da ove godine imamo puno veći broj prijema, naročito nakon događaja u Gradačcu. Smjenjuju se svakodnevno. Dolaze žena sa djecom. Jedan dan dođu tri žene sa djecom, onda uslijedi neka mala pauza, a onda ponovo uslijedi do prijema žena”, kazala je Aida Mustačević Cipurković, psihoterapeutkinja u UG “Vive žene” Tuzla.

Brojne organizacije čiji je glavni zadatak raditi na prevenciji nasilja, svakodnevno rade na edukaciji stanovništva, naročito žena žrtava nasilja. Međutim, često nailaze na strah žrtava i njihovo nepovjerenje u institucije, što je i naglašeno na panel diskusiji u Tuzli, povodom kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.

“Žrtve nasilja treba da dobiju jasnu poruku da zakoni u BiH postoje, da je nasilje definirano kao krivično djelo, da sankcije postoje. Da u nevladinim organizacijama i institucijama postoje stručne osobe i da ima riješenih slučajeva nasilja. To je realnost. To što ima slučajeva u kojima nasilje nije riješeno i koji su tragično završeni, to ne znači da ništa ne funkcioniše”, istakla je Fatima Bećirović, projektna koordinatorica u Gender centru Vlade FBiH.

Iako, prema navodima porodice ubijene žene u Gradačcu, nije funkcionisala njena saradnja sa policijom, nadležni pozivaju žrtve da se ohrabre prijaviti nasilje, te da, ukoliko naiđu na problem neprofesionalnog postupanja policijskih službenika, i to prijave.

Porodica ubijene Nizame: Kobno je bilo rješenje da Nerminu nije zabranjen prilazak!

“U okviru Uprave policije postoji Jedinica za profesionalne standarde i ne samo u slučajevima nasilja u porodici nego za bilo koje neprofesionalno ponašanje policijskih službenika, građani mogu to prijaviti Jedinci za profesionalne standarde koja je nadležna za preispitivanje načina postupanja policijskih službenika”, rekao je Denis Fejzić, načelnik Ureda direktora Uprave policije MUP-a TK

Na panel diskusiji naročito je naglašeno da se u preveniranje nasilja moraju uključiti svi, od institucija do pojedinaca, jer na kraju, svi smo krivi za potencijalni tragičan ishod, ako smo znali da neko trpi nasilje.

Vezane vijesti

TUZLA