13.9 C
Tuzla
22.05.2024.

Statistički pregled stanja tržišta rada u BiH: Nezaposlenost od početka pandemije povećana za 1,96%

Na dan 28.2.2021. u Bosni i Hercegovini je bilo 410.776 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.251 osobu ili 1,02%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 234.012 ili 56,97% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 7.888 osoba ili 1,96%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 7.888 osoba ili 1,96%.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.194 osobe (1,02%), u Republici Srpskoj za 914 osoba (1,1%) i u Brčko distriktu BiH za 143 osobe (1,97%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 28.2.2021. godine je slijedeća:

NKV 109.843 ili 26,74%, od toga 45.895 (25,96%) muškaraca i 63.948 (27,33%) žena;

PKV-NSS 6.844 ili 1,67%, od toga 3.395 (1,92%) muškaraca i 3.449 (1,47%) žena;

KV 130.603 ili 31,79%, od toga 69.719 (39,44%) muškaraca i 60.884 (26,02%) žene;

VKV 1.496 ili 0,36%, od toga 1.216 (0,69%) muškaraca i 280 (0,12%) žena;

SSS 118.300 ili 28,80%, od toga 43.185 (24,43%) muškaraca i 75.115 (32,10%) žena;

VŠS 7.070 ili 1,72%, od toga 2.507 (1,42%) muškaraca i 4.563 (1,95%) žene;

VSS 36.620 ili 8,91%, od toga 10.847 (6,14%) muškaraca i 25.773 (11,01%) žena.

U februaru je brisano ukupno 16.192 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.987 žena. Od ovog broja zaposleno je 9.045 osoba, od čega 4.679 žena.

Istovremeno je za 8.666 osoba prestao radni odnos, od čega 4.104 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.147 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 809.667, a od toga je 349.753 žene. U odnosu na decembar 2020. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2021. godine iznosila je 33,9% i u odnosu na decembar 2020. godine povećala se za 0,2 postotna poena.

Vezane vijesti

TUZLA