15 C
Tuzla
01.03.2024.

Stočna hrana Farmofit prvi izbor i ove sezone

Svi oni koji se bave uzgojem domaćih životinja znaju koliko je važna kvalitetna stočna hrana. U današnjem tekstu ćemo vam otkriti sve ono što bi vas moglo zanimati kad je stočna hrana u pitanju i to ona najkvalitetnija – FARMOFIT.

Prvi ovogodišnji ciklus tova pilića ulazi u finalnu fazu, dok je sjetva kukuruza uspješno završena u skoro svim ratarskim područjima u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se uzmu u obzir prošlogodišnji proizvodni rezultati u pomenutim oblastima proizvodnje, očekivanja od ove sezone su velika. O postignutim rezultatima, poremećajima na tržištu sirovina, ali i o planovima za budućnost, razgovarali smo sa dipl. ing. poljoprivrede Petrom Ninićem, marketing menadžerom u fabrici stočne hrane „Farmofit“.

Zašto je stočna hrana Farmofit prirodan izbor domaćina širom BiH?

Farmofit: Farmofit je već duži niz godina pozicioniran kao vodeći brend na tržištu u Bosni i Hercegovini kad je stočna hrana u pitanju. O tome svjedoče relevantni pokazatelji obima proizvodnje u našoj fabrici, broj partnerskih farmi, velikih sistema organizovanog tova pilića, poljoprivrednih apoteka i drugih subjekata koji sa nama uspješno sarađuju već godinama. Međutim, strateška orijentacija kompanije Rapić nije samo u tome da budemo prepoznati isključivo kao proizvođači čija je stočna hranau BiH najkvalitetnija. Naše dugoročno opredjeljenje je da budemo jedinstven servis svim našim saradnicima na terenu.

Šta to praktično znači? Oduvijek je važilo pravilo da proizvođači treba da se bave sa organizacijom proizvodnje, odnosno da najveći dio svoje energije usmjeravaju na pravovremeno organizovanje svih agrotehničkih i drugih mjera, koje će rezultirati zadovoljavajućim obimom proizvodnje visoko kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda. Danas, u savremenim uslovima poslovanja, koji nisu zaobišli ni agrarni sektor, proizvođači pored svoje osnovne funkcije moraju da vode računa i o nabavci inputa, prodaji, standardizaciji, marketingu, tržištu i sl. Ukoliko profesionalnom farmeru ili pak malom proizvođaču, koji se sa poljoprivredom bavi u cilju zadovoljenja vlastitih potreba obezbijedite sve proizvode i usluge koji su mu potrebni za uspješnu organizaciju konkretne proizvodnje, vi ste sa njegovih leđa „skinuli“ ogroman teret i obavezu. Upravo je to strateško opredjeljenje kompanije Rapić – da bude desna ruka poljoprivrednicima. Da im olakša procese planiranja, organizovanja i kontrole farmske i ratarske proizvodnje. Da bude pauzdan partner.

Pomenutu poziciju na tržištu uspješno gradimo već duži niz godina, na način da je svim našim kupcima i partnerima obezbijeđena najkvalitetnija Farmofit stočna hrana, kao i ratarski inputi renomiranih kuća – sjemena kukuruza i soje ZP Hibridi i Petrokemija mineralna đubriva. Samo sa pomenuta tri inputa (hrana, sjeme i đubrivo) „riješili“ ste više od polovine farmskih potreba za repromaterijalom.

Dodatno, važno je pomenuti i naš fokus na nauku, koji se ogleda u strogoj politici kvaliteta, kontroli ulaznih komponenti i gotovih proizvoda, implementaciji međunarodnih standarda kvaliteta i kontinuiranom stručnom osposobljavanju vlastitog osoblja. Na kraju, sve nabrojane prednosti našeg poslovanja, koje se prvenstveno ogledaju u širokoj paleti osnovnih poljoprivrednih inputa i politici kvaliteta, ne vrijede bez efikasne kormercijalne i logističke podrške.

Zahvaljujući izuzetno dobro organizovanom sistemu planiranja distribucije, vlastitom i dobro opremljenom voznom parku i pouzdanom osoblju, danas naručena Farmofit stočna hrana je već sutradan na adresi kupca. Svi prethodno pomenuti principi poslovanja kompanije Rapić, kao i brojni drugi, dovoljan su razlog da Farmofit i zaista bude PRIRODAN IZBOR najvećeg broja farmera u BiH.

Vezane vijesti

TUZLA