6 C
Tuzla
29.02.2024.

Studenti učili o etici, integritetu i sprječavanju sukoba interesa

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas su imali priliku boraviti u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, te sa nosiocima pravosudnih funkcija razgovarati o etici, integritetu i spječavanju sukoba interesa u pravosuđu. Istaknuto je da je potrebno raditi više na praktičnom osposobljavanju budućih pravnika, te mijenjati obrazovni sistem u smislu uvođenja predmeta koji će više biti od koristi studentima.

”Etika, integritet i sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu” tema je o kojoj su razgovarali nosioci pravosudnih institucija i studenti Pravog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Cilj je da se studentima približe ove teme, te predstave načini primjene principa u pravosudnim institucijama.

”Cilj današnjeg događaja je da praktičari, nosioci pravosudnih funkcija upoznaju studente sa praktičnim primjerima izbjegavanja sukoba interesa u pravosuđu, situacije u kojima se krši etički kodeks, sve u cilju jačanja integriteta pravosuđa i ličnog integriteta sudija. Mislim da je to važno za studente Pravnog fakulteta”, navodi Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

Po prvi put su studenti treće i četvrte godine o toj temi razgovarali sa čelnicima pravosudnih institucija. Naglašeno je da je potrebno mijenjati obrazovni sistem, te nastojati uvesti predmet koji se tiče etike, integriteta i sprječavanja sukoba interesa u pravosuđu.

”Nadam se i budućoj saradnji, obzirom da svi znamo koliko je važno to praktično znanje za sve nas i studente. Mi nažalost na Pravnom fakultetu još ne izučavamo predmet Etika, ali nadamo se da će se to uskoro promijeniti”, ističe Katarina Nišandžić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH donijelo je 2016. godine Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosudnim institucijama u BiH. Studenti kroz nastavni plan i program nisu mnogo govorili o tome, pa je ovo bila prilika da se upoznaju sa smjernicama, jer će se morati voditi njima ako i kada budu radili u pravosudnim institucijama. Smjernice sadrže etička pravila postupanja nosilaca funkcija dok obavljaju tu dužnost.

”Ono što nam je drago što su danas naši učesnici događaja studenti Pravnog fakulteta, budući pravnici. Vjerujem da će se dobar dio njih baviti ovim poslom kojim se bavimo i mi. Mislim da je dobro što su danas prisutni da se upoznaju šta je to nespojivo sa obavljanjem funkcije u pravosudnim institucijama, sudija i tužitelja, i šta je to što u sukobu interesa sa ovom funkcijom”, kaže Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda u Tuzli.

Razgovor o pomenutoj temi realizovan je u okviru Dana otvorenih vrata pravosudnih institucija koji se organizuju zahvaljujući podršci USAID-ovog projekta ”Pravosuđe protiv korupcije u BiH”. Implementatori projekta su Općinski i Kantonalni sud u Tuzli, te Kantonalno tužilaštvo. Događaju su također prisustvovali predstavnici USAID-og projekta i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Vezane vijesti

TUZLA