30.5 C
Tuzla
22.07.2024.

Sutkinja Lejla Numanović tvrdi da je radila s ciljem usaglašavanja sudske prakse

Lejla Numanović, sutkinja Općinskog suda u Gradačcu, tokom svjedočenja u disciplinskom postupku u kojem se tereti za nemar ili nepažnju u vršenju službene dužnosti izjavila je da je, prilikom sačinjavanja rješenja za odbijanje zahtjeva za izricanje mjera zabrane Nerminu Sulejmanoviću, vršila uvid u drugi predmet, što je njen uobičajen način rada, s ciljem usaglašavanja sudske prakse.

Sutkinja Numanović je posvjedočila da je 7. augusta prošle godine oko 13 sati zaprimila zahtjev za izricanje mjera zabrane Nerminu Sulejmanoviću. Ispričala je da je tokom rada uzela drugi predmet da iščitava, što inače i radi kada se vodi sudskom praksom.

Ona je navela da je po završetku isprintala dokument, s ciljem konačne provjere, te ga je, nakon što je vidjela da nema greške, unijela u CMS. Dodala je da se u činjeničnom dijelu opisivalo nasilje, ali da uopšte nije bilo dokaza za to, s čim je upoznala i policiju. Dodala je da je i izjava Nizame Hećimović bila jako kratka.

Kako je kazala, ona se nakon uočavanja greške ponadala da će doći novi zahtjev s dokazima, te pojasnila da bi radila rješenje o ispravci rješenja u situaciji kada je već dostavljeno žrtvi, što u ovoj situaciji nije bio slučaj. Dodala je da IKT tehničara nije bilo, zbog čega nije mogla invalidirati rješenje.

“Izdata je naredba za invalidiranje, ali se ništa nije radilo onda jer se desilo ovo što se desilo“, izjavila je Numanović te dodala da je u drugom predmetu koji je čitala bilo desetak dokaza u kojem je odbijen zahtjev za mjere, dok ona u predmetu za Sulejmanovića nije imala ništa.

Svjedok Nedžad Osmić je ispričao da je angažovan u Policijskoj stanici Gradačac, čiji je bio zamjenski zastupnik prilikom donošenja rješenja po zahtjevu za izricanje zaštitnih mjera Sulejmanoviću. Prisjetio se kako je ubrzo pristupio ročištu na kojem je sudija rekao da nema dovoljno dokaza za izricanje zaštitnih mjera, te dodao da je bilo nedostataka u pogledu službene zabilješke.

On je kazao da mu je sutradan načelnik rekao da postoji neka tehnička greška u rješenju te ga zamolio da pozove sutkinju Numanović s kojom je dogovorio da rješenje bude ispravljeno nakon što joj vrati prethodno. Dodao je da je sutkinja dala novo rješenje bez tehničke greške, koje mu je dostavljeno.

Na ročištu je saslušana i Slobodanka Kojić koja je potvrdila da je praksa Općinskog suda u Gradačcu, u kojem je predsjednica, da vrši uvid u druge predmete, s ciljem usaglašavanja sudske prakse. Ona je pojasnila da je sutkinja Numanović tada bila dežurna, kada joj je rekla da se ponavlja ista priča, da se dostavljaju zahtjevi za mjere bez dovoljno dokaza.

Ispričala je da je zatvorila Sud po saznanju da je Sulejmanović ubio suprugu Hećimović, bojeći se za sigurnost jer mu je u ranijim predmetima određivala pritvor. Tada joj je sutkinja Numanović saopštila da je radila na predmetu u kojem je došlo do tehničke greške, kao i da je prekontrolisala rješenje prije slanja policiji.

Prema riječima Kojić, IKT tehničar je tada bio na godišnjem odmoru, zbog čega nije bilo moguće kroz sistem invalidirati rješenje s tehničkom greškom. Potvrdila je da bez tehničara to nije moguće uraditi.

Amela Avdić, saradnica sutkinje Numanović je posvjedočila da je u augustu Sud zaprimio zahtjev za izricanje mjera Sulejmanoviću. Ona je kazala da je taj dan bilo mnogo predmeta u radu i da je vidjela sutkinju Numanović kada je kontrolisala rješenje nakon izrade.

“Nije mi jasno kako se ovo moglo desiti, baš sam pregledala rješenje“, kazala je sutkinja Numanović tada svojoj saradnici Avdić.

Zamjenik glavnog disciplinskog tužioca Mirza Hadžiomerović je, nakon saslušanja svjedoka, u završnoj riječi naveo kako smatra da su dokazani činjenični navodi iz tužbe.

Pravni zastupnik Mirnes Ajanović je zatražio da Disciplinska komisija Numanović oslobodi disciplinske tužbe, smatrajući da nema dovoljno dokaza.

Ured disciplinskog tužioca tereti Numanović zbog nemara ili nepažnje u vršenju službene dužnosti. Ranije je iz Ureda pojašnjeno da se tužba ne odnosi na njenu odluku kojom odbija izreći Sulejmanoviću mjere zabrane prilaska i uznemiravanja, nego da je podignuta zbog nemara u izradi, gdje su kopirani dijelovi iz druge odluke činjenično sličnog predmeta.

Nakon što je Sulejmanović u ljeto prošle godine ubio suprugu Nizamu Hećimović i još dvije osobe, a potom sebi oduzeo život, u različitim medijima navedeno je da je sutkinja Lejla Numanović četiri dana prije ubistava donijela rješenje kojim je odbila prijedlog PS Gradačac da se Sulejmanoviću izreknu mjere zabrane uznemiravanja, uhođenja i prilaska Hećimović.

Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća će odluku donijeti naknadno.

Vezane vijesti

TUZLA