13.9 C
Tuzla
03.10.2022.

TI BiH: Izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH neće suštinski unaprijediti borbu protiv korupcije

Transparency International u BiH smatra da usaglašeni tekst izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Dom naroda Parlamentarne Skupštine u BiH, neće suštinski unaprijediti borbu protiv korupcije u ovoj oblasti, a što je bio ključni zahtjev koji je kroz 14 prioriteta pred BiH postavila Evropska unija.

– Uprkos određenim unapređenjima koje Zakon o izmjenama i dopunama ZJN donosi, a koje se prevashodno odnose na segment sukoba interesa, koluzije i transparentnosti, neki od ključnih mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije nisu našli svoje mjesto u tom propisu – navode iz TI BiH.

Nisu, pojašnjavaju iz TI BiH, unaprijeđeni mehanizmi sankcionisanja prekršilaca zakona, kako u domenu prekršajne, tako i krivične odgovornosti, nisu proširene mogućnosti zaštite javnog interesa od strane nadležnih tijela, nisu otklonjeni politički uticaji na imenovanja i rad članova Ureda za razmatranje žalbi, a dalji razvoj sistema e-nabavki i prateća transparentnost, izmjenama zakona su prolongirani za još godinu dana.

Pored toga, dodaju, nisu ojačani kapaciteti, niti mehanizmi nadzora institucija sistema javnih nabavki u BiH, a što je posebno problematično iz ugla posljednjih amandmana koji su usvojeni u PS BiH i koji će omogućiti ugovornim organima da tokom trajanja ugovora, zbog nepredviđenih okolnosti, povećaju njihovu vrijednost za dodatnih 30 posto bez provođenja novog postupka.

Imajući u vidu brojne zloupotrebe koje se u praksi dešavaju u segmentu realizacije ugovora, kao najnetransparentnijoj fazi ciklusa javnih nabavki, TI u BiH upozorava da bi te izmjene, iako pod okriljem reformi, mogle otvoriti dodatni prostor za korupciju i izvlačenje javnog novca preko privilegovanih kompanija.

– Takođe, usaglašenim amandmanima godišnji prag za dodjeljivanje ugovora direktnim sporazumima bez javnog nadmetanja, povećava se sa 6.000 na 10.000 KM – ističe se u saopćenju TI u BiH.

Na taj način se, zaključuju, kroz dugogodišnju proceduru usvajanja ovih izmjena, a posebno kroz amandmane koje su uložili zastupnici u Parlamentu, pod izgovorom provođenja reformi i ispunjavanja prioriteta EU koji navodi da će BiH jačati prevenciju i borbu protiv korupcije u oblasti javnih nabavki i ojačati kapacitete za javne nabavke, došlo do izmjena Zakona koji otvaraju dodatni prostor za korupciju.

POSLJEDNJE DODANO