5 C
Tuzla
29.02.2024.

Tim za borbu protiv korupcije svoje aktivnosti nastavio na online platformi

I pored otežanih uslova za rad, uzrokovanih pandemijom korona virusa, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika nosilaca aktivnosti iz Akcionog plana TK za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „COVID 19“ održao je jučer svoj online sastanak.

Osim članova Tima, sastanku su prisustvovali predstavnici OSCE-a, Zavoda za javno zdravstvo, Komsije za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i Skupštine TK, Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine TK, Kantonalne uprave civilne zaštite i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Ovom prilikom je istaknuto da OSCE pruža podršku u borbi protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH. Bliska saradnja evidentna je i sa Vladom Tuzlanskog kantona i Timom za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, a posebno je intenzivirana od januara 2020. godine, odnosno od momenta imenovanja Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona u trenutnom sastavu. Istovremeno OSCE pruža podršku i u provedbi državne strategije. Konstatovano je da je u proteklom vremenu Tim za prevenciju korupcije Vlate Tuzlanskog kantona uradio Akcioni plan TK za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „COVID 19“ u kojem su definisani aktivnosti, rizici i mjere, a na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala svoju saglasnosti. Akcioni plan obuhvata osnovne aktivnosti koje se odnose na donacije, zapošljavanja, javne nabavke, dodjelu poticaja i koordinaciju aktivnosti. Tim je pored Akcionog plana u proteklom periodu radio i Anketu o percepciji uposlenika u institucijama Vlade TK o prisustvu korupcije u društvu, a u toku je anketiranje o percepciji korupcije za sve građane koja se može ispunti na web stranici Vlade TK. Učesnici su razmijenili informacije u vezi sa provedbom akcionog plana, te je naglašeno da je nephodno poboljšati koordinaciju između nosioca aktivnosti, kako bi se raspolagalo objedinjenim informacijama o svim aktivnostima iz Akcionog plana. Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo ovim vidom razmjene informacija, obzirom na epidemiju, te je dogovoren nastavak saradnje kroz održavanje online sastanaka, a planirano je uključivanje ostalih organa i institucija u ovaj oblik komunikacije.

Vezane vijesti

TUZLA