Tokom decembra evidentiran blagi porast broja migranata u odnosu na novembar

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na današnjoj sjednici Vlada TK je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za decembar 2020. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 225 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil.

U odnosu na oktobar, kada je evidentirano 186 migranta, radi se o povećanju za 69 migranata. Tokom decembra evidentiran je najveći broj migranata iz Afganistana, njih 83. Osim iz Afganistana, evidentirano je i 58 migranata iz Maroka, Pakistana 27, Eritreje 22, Libije 15, Iraka 9, Alžira 8, Palestine 2 i Tunisa 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 28 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti, a tri takva događaja su evidentirani kao krivična djela i to ubistvo (pokušaj), teška krađa i štećenje tuđe stvari. Prema informacijama Službe za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, u mjesecu novembru 2020.godine, Centar je izrekao mjere i izdao rješenja o protjerivanju za 10 migranta i oni su upućeni u privremeni prihvatni centar u Blažuju.