15 C
Tuzla
22.05.2024.

Tokom februara policija će provoditi aktivnost „Od vrata do vrata“ – Cilj spriječiti nasilje u porodici

Uvođenjem nasilja u porodici u Krivično zakonodavstvo jasno je naglašeno da nasilje u porodici više nije privatni, nego društveni problem. Mi kao društvo dužni smo reagovati na svaki vid nasilja, pa i onog u porodici, svojoj ili tuđoj. Upravo iz tog razloga u novembru je pokrenuta kampanja „Čuješ, vidiš, znaš – reaguj“ koja će se provoditi do aprila ove godine.

Nama je cilj da se zaštitne mjere koje su previđene zakonom predlaže u sto postotnom iznosu. U smjernicama koje smo napravili za jedno sa Upravom policije da se koriste te mogućnosti da bismo na neki način utjecali na prevenciju nasilja u porodici jer zaštitne mjere nisu samo restriktivne nego one djeluju i preventivno” – kazala je Jasna Zečević, predsjednica UG Vive žene.

Upravo opomena i kažnjavanje neke osobe mogla bi preventivno utjecati da počinitelji više ne ponove takve radnje.UG Vive žene zajedno sa Upravom policije pripremile su materijale i smjernice za policijske službenike kako da postupaju u slučajevima nasilja u porodici.

Možda oni izgledaju mali ali kada sve prođe nama je jako važno da se prati da je ovo sve što smo radili imalo efekta i da li je to postao način ponašanja policije i građana i da li se može izmjeriti da li nešto promijenilo” – istakla je predsjednica UG Vive žene.

Također, policijski službenici će sa studentima Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta provoditi aktivnost „Od vrata do vrata“ te građane informisati o problemu nasilja u porodici, ali i raditi anketu kako bi se to stanje moglo pratiti

Tako ćemo biti u mogućnosti da za neka tri četiri mjeseca kada se projekat završi mi ćemo i ponoviti te ankete da vidimo jel se šta promijenilo” – kazala je Zečević.

“Ova kampanja ima za cilj da poveća svijest šire javnosti prije svega o značaju prijavljivanja krivičnog djela, da kažem blagovremene prijave kako bi policijski službenici mogli adekvatno odgovoriti. Ova kampanja stavlja u fokus policijskog službenika i želimo ukazati na značaj njih prilikom prijave nasilja u porodici” – rekla je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP TK.

Upravo kroz ovakve vrste aktivnosti najdirektnije se vrši prevencija i pružaju informacije o obavezi prijavljivanja nasilja i mjerama podrške i zaštite žrtava.

Vezane vijesti

TUZLA