23.9 C
Tuzla
13.04.2024.

Tužilaštvo TK: Za šta se tereti ministar unutrašnjih poslova TK?

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Sulejmana Brkića (54) zbog postojanja osnovane sumnje da je kao ministar unutrašnjih  poslova u Vladi Tuzlanskog kantona počinio produženo krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem u sticaju sa krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Postoji osnovana sumnja da je Brkić, svjestan da koristi svoj službeni i uticajni položaj ministra u MUP-u TK, u periodu od augusta 2019. do februara 2020. godine, više puta protivzakonito  posredovao i uticao na tadašnjeg direktora a kasnije i  v.d. direktora Uprave policije TK, da izvrše službene radnje koje ne bi smjeli izvršiti, a vezano za interno preraspoređivanje većeg broja višerangiranih policijskih službenika u MUP-u TK, iako je znao da u skladu sa zakonima o unutrašnjim poslovima i o policijskim službenicima TK Uprava policije ima operativnu samostalnost i da isključivo direktor Uprave odlučuje o radnim pravima policijskih službenika. Takve zahtjeve su i tadašnji direktor i v.d direktor odbili, budući da su izlazili van ovlaštenja ministra i suprotni su propisima o internom raspoređivanju službenika  u policijskom organu.

Također, optužen je da  je u maju 2020. godine uputio Vladi TK prijedlog za imenovanje kandidata za novog direktora Uprave policije TK iako je znao da ne zadovoljava uslove u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima TK, jer mu u  mandatnom periodu prestaje radni odnos po sili zakona zbog uslova za starosnu penziju. Bez obzira na takva saznanja, nastavio  je insistirati na imenovanju ovog kandidata za direktora, te je kao ovlašteni predlagač na vanrednoj sjedici Vlade TK obrazložio svoj pismeni  prijedlog i zatajio  članovima Vlade da predloženi kandidat ne ispunjava eliminatorni zakonski kriterij. Održavajući članove Vlade u zabludi, jer su  imenovali takvog kandidata za direktora Uprave,  ovoj osobi je  pribavio korist u vidu imenovanja, kao i u vidu veće plate i doprinosa na platu.

Općinski  sud Tuzla je u ovom predmetu zakazao ročište za izjašnjenje o krivnji 4. augusta 2020. godine.

Vezane vijesti

TUZLA