17.8 C
Tuzla
28.05.2022.

U 2020. prikupljeno i izvezeno 5.710,75 tona opasnog otpada

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2020. godinu, koja će biti dostavljena Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao centralnom kontakt mjestu za Bazelsku konvenciju u BiH.

Nakon što su privredni subjekti dobili saglasnosti država uvoza i tranzita, Federalno ministarstvo je izdalo konačne saglasnosti za izvoz opasnog otpada iz BiH/FBiH, te su na tom osnovu privredni subjekti u 2020. godini prikupili i izvezli 5.710,75 tona opasnog otpada. Ove količine su iznad godišnjeg prosjeka izvezenih količina iz 2018. i 2019. godine od 5.643,82 tone.

Najveće količine opasnog otpada – otpadni olovni akumulatori – izvezla je Modernizacija d.o.o. Gradačac u Republiku Srbiju u količini od 2.466,90 tona, potom slijedi izvoz otpadnih olovnih akumulatora C.I.A.K. d.o.o. Grude u Republiku Sloveniju od 1.571,41 tona. Ostali opasni otpad izvezen je i zbrinut na ekološki prihvatljiv način, u skladu sa odredbama Bazelske konvencije, u zemlje Evropske unije, kao što su Austrija, Slovenija, Njemačka i Hrvatska.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2020. godini odobrilo tranzit 800 tona opasnog otpada iz Crne Gore kroz Federaciju BiH u zemlje EU na konačno zbrinjavanje.

Ovo ministarstvo upoznalo je danas Vladu i sa informacijom o Projektu „Nula otpada Jadranska mreža za događaje i festivale” realizovanog u okviru Programa IPA Adriatic „Zero Waste”.

POSLJEDNJE DODANO