15.5 C
Tuzla
26.05.2024.

U BiH smanjen broj nezaposlenih

Na dan 30.11.2022. u Bosni i Hercegovini je bilo 354.700* osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.612* osoba ili 0,73%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 206.099* ili 58,11% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 23.379* osoba ili 6,12%.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 1.201 osobu (0,42%), u Republici Srpskoj za 1.291* osobu (1,95%) i u Brčko distriktu BiH za 120 osoba (2,40%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2022.* godine je slijedeća:

NKV 98.991 ili 27,91%, od toga 40.173 (27,03%) muškarca i 58.818 (28,54%) žena;

PKV-NSS 5.489 ili 1,55%, od toga 2.672 (1,80%) muškarca i 2.817 (1,37%) žena;

KV 112.106 ili 31,61%, od toga 58.659 (39,47%) muškaraca i 53.447 (25,93%) žena;

VKV 1.041 ili 0,29%, od toga 824 (0,55%) muškarca i 217 (0,11%) žena;

SSS 101.669 ili 28,66%, od toga 35.750 (24,06%) muškaraca i 65.919 (31,98%) žena;

VŠS 5.945 ili 1,68%, od toga 2.037 (1,37%) muškaraca i 3.908 (1,90%) žena;

VSS 29.459 ili 8,31%, od toga 8.486 (5,71%) muškaraca i 20.973 (10,18%) žene.

U novembru je brisano ukupno 20.130* osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.623* žene. Od ovog broja zaposleno je 8.662* osobe, od čega 4.447* žena.

Istovremeno je za 8.603* osobe prestao radni odnos, od čega 4.281* žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.171 novog radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru 2022. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 846.375, a od toga je 378.276 žena. U odnosu na septembar 2022. godine broj zaposlenih osoba se nije mijenjao, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2022. godine iznosila je 29,7% i u odnosu na septembar 2022. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

*NAPOMENA: Podaci za novembar 2022. godine za Zeničko-dobojski kanton ponovljeni su iz juna 2022. godine, jer je Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u procesu implementacije novog informacionog sistema, te podaci za novembar 2022. godine još uvijek nisu dostupni.

Vezane vijesti

TUZLA