7.8 C
Tuzla
19.04.2024.

U Bosni i Hercegovini zaposleno 0,4 posto stranaca

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je Platformu zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja okvirni i bazni dokument u vezi sa zapošljavanjem stranaca u BiH.

Cilj Platforme je uspostavljanje kontinuiranog praćenja svih segmenata koji imaju uticaja na zapošljavanje stranaca u BiH, kao i jačanje međuinstitucionalne saradnje svih institucija koje prate, nadziru, zapošljavaju ili posreduju u zapošljavanju stranaca.

Platforma potvrđuje jasno opredjeljenje institucija BiH u praćenju tokova radnih migracija u BiH.

“U skladu sa Ustavom BiH, oblast rada i zapošljavanja, pa tako i zapošljavanje stranaca u BiH, u nadležnosti su entiteta i Brčko Distrikta BiH, koji su pravno regulisali ovu oblast posebnim zakonima, dok su politika i regulisanje pitanja imigracije, izbjeglica i azila u nadležnosti  institucija BiH”, saopćili su iz Vijeća ministara.

Prema službenim podacima, broj zaposlenih stranaca u BiH nema značajniji kvantitativni uticaj na tržište rada u BiH, jer je udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u BiH u odnosu na prosječan broj zaposlenih lica u BiH u 2018. godini iznosio 0,4%.

U narednom periodu nophodno je, između ostalog, usklađivanje zakonskih rješenja o zapošljavanju stranaca u BiH na svim nivoima sa rješenjima u zemljama Evropske unije. Istovremeno je neophodno kontinuirano praćenje iskazanih potreba poslodavaca za nedostajućom radnom snagom i potreba za stranom radnom snagom.

Ministarstvo bezbjednosti, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Federalni zavod za zapošljavanje, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH pristupiće realizaciji zaključaka i preporuka iz dokumenta, u skladu sa svojim nadležnostima, navodi se u saopćenju.

Vezane vijesti

TUZLA