23.9 C
Tuzla
20.05.2024.

U.G. “Društvo socijalnih radnika TK”: Uvrstiti socijalne radnike u prioritetnu grupu za vakcinaciju

UG “Društvo socijalnih radnika TK“ kao strukovno udruženje svjesno je značaja i uloge socijalnih radnika kao i drugih uposlenika u Centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite za djecu i stara lica kao i nevladinim organizacijama koji su u svakodnevnom radu izloženi kontaktima sa licima u stanju socijalne potrebe i na taj način su u potencijalnoj opasnosti da budu zaraženi ili da budu prenosioci zaraze.

Rad socijalnih radnika je veoma kompleksan i težak, a posebno u uslovima pandemije koja je otežala uslove rada. Pandemija izazvana virusom COVID 19 dovela je do povećanja broja ljudi  u stanju socijalne potrebe, povećanja broja porodica u kojima su narušeni porodični odnosi što za posljedicu ima i povećan broj prijava nasilja u porodici kao i intervencija na terenu a sve u cjelini dovelo je do povećanog broja lica koja pomoć traže u Centrima za socijalni rad.

Korisnici socijalne zaštite sa akcentom na rizičnu kategoriju stanovništva su u riziku od zaraze te bi širenje COVID 19 ovim kategorijama  dovelo u opsanost živote velikog broja ljudi.

”Zbog svega navedenog smatramo da bi usvajanje  inicijative za uvrštavanje u listu prioriteta prilikom vakcinisanja protiv COVID 19 dovelo do poboljšanja i zaštite uvjeta rada u kojima rade socijalni radnici, a  samim tim i do smanjenja rizika od širenja pandemije COVID 19. U tom smislu predlažemo da se kao jedna od prioritetnih grupa za vakcinaciju uvrste socijalni radnici kao i drugi stručni radnici u ustanovama socijalne zaštite,” saopćili su iz U.G. “Društvo socijalnih radnika TK”.

Vezane vijesti

TUZLA