U januaru evidentiran blagi pad broja migranata u odnosu na decembar

Arhiva
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U januaru ove godine službenici Uprave policije MUP-a TK pronašli su i evidentirali ukupno 173 migranta na području našeg kantona koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri  podnošenja zahtjeva za azil. Ipak u odnosu na decembar 2020. godine kada je evidentirano 255 migranata, može se zaključiti da je došlo do smanjenja broja evidentiranih migranata i to za 53.

Tokom januara evidentiran je najveći broj migranata iz Pakistana, njih 45. Osim iz Pakistana, evidentirano je i 40 migranata iz Eritreje, Maroka 27, Afganistana 16, Alžira 13, Sirije i Libije po 12, Iraka dva, Kurdistana, Makedonije, Bangladeša i Nepala po jedan migrant” – kazala je Amra Kapidžić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

U posmatranom periodu evidentirano je i 26 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, ali i šest krivičnih djela u kojima su oni učestvovali.

To su jedno krivično djelo razbojništva, nanošenja teških tjelesnih povreda, nepovredivost doma, povreda pečata, teška krađa i krađa, itd” – kazala je Kapidžić.

Kada se uporedi broj migranata koji prelaze preko područja našeg kantona sa brojem krivičnih djela koja oni čine, može se konstatovati da je stanje sigurnosti povoljno u TK. Ohrabrujuća je i činjenica da je migrantima naš kanton tranzitna zona, i oni se ovdje ne zadržavaju na duže staze.